REERS

Rješenje o davanju saglasnosti na „Pravila i tarife za priključenje na tarifni sistem prirodnog gasa“

27.01.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 134. redovnoj sjednici, održanoj dana 23.01.2020. godine, u Trebinju, donijela je…

Rješenje o davanju saglasnosti na Pravila i tarife za priključenje na tarifni sistem prirodnog gasa (ćirilica)

Rješenje o davanju saglasnosti na Pravila i tarife za priključenje na tarifni sistem prirodnog gasa (latinica)

Copyright © 2024