REERS

Rješenje o davanju saglasnosti na Opšte uslove za snabdijevanje prirodnim gasom – „OPTIMA GRUPA“ d.o.o. Banja Luka

20.08.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 10. redovnoj sjednici, održanoj dana 19.08.2021. godine, u Trebinju, donijela je…

Rješenje o davanju saglasnosti na Opšte uslove za snabdijevanje prirodnim gasom – OPTIMA GRUPA d.o.o. (ćirilica)

Rješenje o davanju saglasnosti na Opšte uslove za snabdijevanje prirodnim gasom – OPTIMA GRUPA d.o.o. (latinica)

Copyright © 2022