REERS

Природни гас

1. „Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево
Сједиште: Николе Тесле 55 71123 Лукавица
Дозвола:
01-235-04-2/02-1/14 Рјешење:
01-235-3/14/Р-88-219 Датум почетка: 31.07.2014.
Период важења: 10 година


2. А.Д. „Зворник стан“ Зворник
Сједиште: Ул. Светог Саве 3-16, 75400 Зворник
Дозвола:
01-220-04-2/07-2/19 Рјешење:
01-220-10/19/Р-119-182 Датум почетка: 31.07.2019.
Период важења: 15 година

1. „Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево
Сједиште: Николе Тесле 55 71123 Лукавица
Дозвола:
01-237-04-2/04-1/14 Рјешење:
01-237-3/14/Р-88-221 Датум почетка: 31.07.2014.
Период важења: 10 година


2. А.Д. „Зворник стан“ Зворник
Сједиште: Ул. Светог Саве 3-16, 75400 Зворник
Дозвола:
01-219-04-2/09-2/19 Рјешење:
01-219-6/19/Р-119-183 Датум почетка: 31.07.2019.
Период важења: 5 година


3. ГАС-РЕС д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Васе Пелагића 2, Бања Лука
Дозвола:01-599-04-2/12-1/23
Рјешење:01-599-8/23/Р-88-316
Датум почетка: 26.02.2024.
Период важења: 10 година


4. Друштво са ограниченом одговорношћу „CNG ENERGY“ Бања Лука
Сједиште: Веселина Маслеше бр. 11, Бања Лука
Дозвола:
01-321-04-2/15/15 Рјешење:
01-321-9/15/Р-110-121 Датум почетка: 24.06.2015.
Период важења: 10 година


5. „ПРВО ГАСНО ДРУШТВО“ д.о.о. Зворник
Сједиште: Светог Саве 62, Зворник
Дозвола:
01-146-04-2/16/17 Рјешење:
01-146-14/17/Р-44-99 Датум почетка: 28.04.2017.
Период важења: 10 година


6. „Рафинерија нафте Брод“ а.д. Брод
Сједиште: Светог Саве бр. 106, Брод
Дозвола:01-37-04-2/18-1/23
Рјешење:01-37-13/23/Р-64-34
Датум почетка: 25.03.2023.
Период важења: 5 година


7. „ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Улица Краља Алфонса XIII број 37а
Дозвола: 01-337-04-2/19-1/23
Рјешење: 01-337-7/23/Р-74-151
Датум почетка: 19.08.2023.
Период важења: 5 година


8. „БИЈЕЉИНА-ГАС“ Бијељина
Сједиште: Његошева 16-18
Дозвола: 01-629-04-2/22/23
Рјешење: 01-629-14/22/Р-64-32
Датум почетка: 09.03.2023.
Период важења: 5 година


9. „АЛУМИНА“ Друштво са ограниченом
одговорношћу за производњу, промет и услуге Зворник

Сједиште: Каракај бб, Зворник
Дозвола: 01-257-04-2/23/23
Рјешење: 01-257-11/23/Р-73-143
Датум почетка: 20.07.2023.
Период важења: 2 годинe

1. „ГАС-ПРОМЕТ“ а.д. Пале
Сједиште: Бошка Југовића 18
Дозвола:
01-450-04-2/17/21 Рјешење:
01-450-13/20/Р-170-66 Датум почетка: 04.03.2021.
Период важења: 15 година


 

1. “РАФИНЕРИЈА НАФТЕ БРОД“ а.д. Брод
Сједиште: Ул. Светог Саве бр. 106
Дозвола:
01-125-04-2/20-1/24

Прилог уз Дозволу
Рјешење:01-125-12/24/Р-94-511

Датум почетка: 13.5.2024.
Период важења: 3 године


2. „Прво гасно друштво“ д.о.о. Зворник
Сједиште: Каракај 105/Ц
Дозвола:
01-405-04-2/21/22

Прилог уз Дозволу
Рјешење:
01-405-9/22/Р-55-409
Датум почетка: 10.11.2022.
Период важења: 2 године

1. ГАС ПРОМЕТ а.д. Источно Сарајево – Пале
Сједиште: Српских ратника 24, 71420 Пале
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом
Дозвола:
01-1052-04-2/10/10
Рјешење:
01-253-6/14/Р-85-162 Датум почетка: 25.02.2010

Copyright © 2024