REERS

Презентација новог УСАИД-овог пројекта

18.11.2019.

 

У просторијама Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, У Требињу, у петак 15. новембра 2019. године, одржан је састанак између представника USAID-а и новог USAID-овог пројекта – Пројекат асистенције енергетском сектору (ЕПА пројекат) и представника Регулаторне комисије.

Представници ЕПА пројекта, на челу са директором г. Маком Каменицом, представили су нови пројекат финансиран од стране USAID-а, који је започео крајем септембра 2019. године и трајаће пет година. Циљ пројекта је подршка органима и инстуцијама и енергетским субјектима у испуњавању преузетих обавеза из Уговора о успостављању Енергетске заједнице, при чему су приоритет сектор природног гаса, тржиште електричне енергије, обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност.

У складу са циљом, дефинисане су и главне компоненте пројекта и односе се на техничку помоћ у сектору природног гаса, сектору електричне енергије, енергетску ефикасност и инвестиције. У оквиру пројекта планирана је стална подршка министарствима те активности које се односе на питање информационе безбједности и односа са јавношћу. У току разговора детаљније су образложене поједине фазе, са освртом на очекиване резултате, те истакнути потенцијални корисници пројекта, при чему је истакнута улога регулаторних комисија. Посебно је указано на значај реформи које се спроводе у сектору енергетике у Републици Српској и БиХ, а посебно имајући у виду процес доношења новог Закона о електричној енергији у Републици Српској и активности које се воде у погледу усаглашавања текста закона на нивоу БиХ који уређује одређена питања у погледу надлежниости Државне регулаторне комисије за електричну енергију, преноса електричне енергије, питања организације велепродајног тржишта електричне енергије, као и поједина питања у сектору природног гаса. С обзиром на надележности Регулаторне комисије, као важни дијелови пројекта препознати су дијелови који се односе на тржиште електричне енергије, раздвајање оператора дистрибутивног система, учешће обновљивих извора енергије на тржишту те питање енергетске ефикасности.

 

Copyright © 2024