REERS

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge kotizacije za učešće na seminarima, savjetovanjima, simpozijima, kongresima i stručnim obukama do isteka 2019. godine

30.01.2020.

Broj i datum obavještenja:
Poziv br. 01-31-2/20 od 23.01.2020.

Vrsta postupka:
Procedura javne nabavke u skladu sa Pravilnikom o nabavci usluga iz Aneksa 2 dio B ZJN

Oznaka iz Jedinstvenog registra javnih nabavki:
80530000-8

Copyright © 2023