REERS

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu za 2021. godinu

25.02.2021.

Broj i datum obavještenja: 01-42-2/21 od 27.01.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za hotelski smještaj tokom 2021. godine

Vrsta postupka:
Procedura javne nabavke u skladu sa Pravilnikom o nabavci usluga iz Aneksa 2 dio B ZJN

Oznaka iz Jedinstvenog registra javnih nabavki:
55110000-4

 

Copyright © 2024