REERS

Позив за достављање понуда за набавку услуга хотелског смјештаја у земљи и иностранству током 2024. године

01.02.2024.

Врста поступка:
Процедура јавне набавке у складу са Правилником о набавци услуга из Анекса 2 ЗЈН

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки:
55110000-4

Јавни позив број 01-39-2/24

Copyright © 2024