REERS

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu

30.01.2020.

Broj i datum obavještenja:
Poziv br. 01-35-2/20 od 23.01.2020.

Vrsta postupka:
Procedura javne nabavke u skladu sa Pravilnikom o nabavci usluga iz Aneksa 2 dio B ZJN

Oznaka iz Jedinstvenog registra javnih nabavki:
55110000-4

Copyright © 2024