REERS

Održavanje aplikativnog i sistemskog softvera za elektronski sistem za upravljanje dokumentacijom

10.08.2020.

Javna nabavka usluge održavanja aplikativnog i sistemskog softvera za elektronski sistem za upravljanje dokumentacijom putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

Oznaka iz Jedinstvenog registra javnih nabavki: 72267100-0

Tenderski dokument (Poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće u pregovaračkom postupku za nabavku usluga – usluga održavanja sistemskog i aplikativnog softvera za eDMS (eOffice) sistem Regulatorne komisije)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga – održavanje sistemskog i aplikativnog softvera za eDMS sistem Regulatorne komisije putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Copyright © 2023