REERS

Odluka o visini referentne tržišne cijene električne energije u sistemu podsticaja

12.07.2022.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina referentne tržišne cijene koja se koristi u sistemu podsticaja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora za obračun premije proizvođačima koji su ostvarili pravo na podsticaj u skladu sa propisima…

Odluka o visini referentne tržišne cijene električne energije u sistemu podsticaja(ćirilica)

Odluka o visini referentne tržišne cijene električne energije u sistemu podsticaja(latinica)

Copyright © 2022