REERS

Pravo na podsticaj – podneseni zahtjevi

1.“Savić“ d.o.o. Bileća
Naziv postrojenja: MSE „Miruše 9“
Instalisana snaga: 148,2 kW
Planirana godišnja proizvodnja:207.480 kWh


2.“Sol Nova“ d.o.o. Trebinje
Naziv postrojenja: MSE „Miruše 10“
Instalisana snaga: 148,2 kW
Planirana godišnja proizvodnja: 207.480 kWh


3.“Energreen“ d.o.o. Višegrad 
Naziv postrojenja: MHE „Jablanica“
Instalisana snaga: 950 kW
Planirana godišnja proizvodnja: 4.200.000 kWh

 

 

 

Copyright © 2024