REERS

Garantovane otkupne cijene

ODLUKE

Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji

Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije, jul 2022. godine(Sl. glasnik RS, broj 78/22)

Saglasnost uz Odluku o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije

Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz OIE i u efikasnoj kogeneraciji, decembar 2021. godine

Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz OIE i u efikasnoj kogeneraciji, februar 2022. godine

Odluka o izmjeni Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji od 10. decembra 2020. godine

Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji od 24. decembra 2020. godine

Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, mart 2020.

Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji od 6. juna 2019. godine

Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji od 1. juna 2018. godine

Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz OIE ili u efikasnoj kogeneraciji od 1. juna 2018. godine

Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji od 17. januara 2017. godine

Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz OIE ili u efikasnoj kogeneraciji od 17. januara 2017. godine

Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji, od 15. aprila 2016. godine

Rješenje Vlade Republike Srpske o davanju saglasnosti na Odluku o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz OIE ili u efikasnoj kogeneraciji

Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji, od 29. januara 2016. godine

Rješenje Vlade Republike Srpske o davanju saglasnosti na Odluku o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz OIE i Odluku o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIE i efikasnoj kogeneraciji, od 11. februara 2016.

Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji, od 30. jula 2014. godine

Rješenje Vlade Republike Srpske od davanju saglasnosti na Odluku Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o visini garantovnih otkupnin cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji, od 4. septembra 2014. godine

Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji, od 20. novembra 2013. godine

Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji, od 3. jula 2013. godine

Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji, od 30. novembra 2012. godine

Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji, od 25. oktobra 2011. godine

Copyright © 2024