REERS

Производна постројења која су остварила прелиминарно право на подстицај

 

 

 

 

 


 

1.“UNI-LEDER“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Лакташи
Постројење: МСЕ Поље1
Рјешење:

01-270-5/24/Р-93-475
Инсталисана снага (kW): 149,4
Планирана годишња производња (kWh): 194,330
Датум почетка:


2.“UNI-LEDER“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Лакташи
Постројење: МСЕ Поље 2
Рјешење:01-271-4/24/Р-93-476

Инсталисана снага (kW): 149,4
Планирана годишња производња (kWh): 194,330
Датум почетка:


3.“UNI-LEDER“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Лакташи
Постројење: МСЕ Поље 3
Рјешење:01-272-4/24/Р-93-477

Инсталисана снага (kW): 149,4
Планирана годишња производња (kWh): 194,330
Датум почетка:


4.“UNI-LEDER“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Лакташи
Постројење: МСЕ Поље 4
Рјешење:01-273-4/24/Р-93-478

Инсталисана снага (kW): 149,4
Планирана годишња производња (kWh): 194,330
Датум почетка:


5.“Biolelectric“ д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ Медитеран 1
Рјешење:01-300-5/24/Р-93-486

Инсталисана снага (kW): 149,85
Планирана годишња производња (kWh): 207.311,40
Датум почетка:


6.“Biolelectric“ д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ Медитеран 2
Рјешење:01-301-4/24/Р-93-487

Инсталисана снага (kW): 99,99
Планирана годишња производња (kWh): 138.208
Датум почетка:


6.“Biolelectric“ д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ Медитеран 3
Рјешење:01-302-4/24/Р-93-488

Инсталисана снага (kW): 149,85
Планирана годишња производња (kWh): 207.311,40
Датум почетка:


7.“Biolelectric“ д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ ВРТ-4
Рјешење:01-303-4/24/Р-93-489

Инсталисана снага (kW): 149,85
Планирана годишња производња (kWh): 205.351,06
Датум почетка:


8.“Елиос“ д.о.о. за трговину и услуге, Бања Лука
Постројење: МСЕ Елиос
Рјешење:01-307-5/24/Р-93-493

Инсталисана снага (kW): 141,12
Планирана годишња производња (kWh): 156.714
Датум почетка:


9.“Beverly Hills“ Марко Продановић с.п. Билећа
Постројење: МСЕ Врт 5
Рјешење:01-316-6/24/Р-93-495

Инсталисана снага (kW): 51,06
Планирана годишња производња (kWh): 69.971,47
Датум почетка:


10.“TatyanaEnergy“ д.о.о. Љубиње
Постројење: МСЕ Врт 7
Рјешење:01-319-5/24/Р-93-498

Инсталисана снага (kW): 149,85
Планирана годишња производња (kWh): 205.351,06
Датум почетка:


11.“TatyanaEnergy“ д.о.о. Љубиње
Постројење: МСЕ Хум 3
Рјешење:01-320-5/24/Р-93-499

Инсталисана снага (kW): 149,60
Планирана годишња производња (kWh): 216.108
Датум почетка:


12.“ХЕРЦЕГ БРЕНД“ д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ ШТИТ 2
Рјешење:01-346-5/24/Р-93-502

Инсталисана снага (kW): 100,32
Планирана годишња производња (kWh): 134.650
Датум почетка:


13.“ANKKOM“ д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ Старо Слано 1
Рјешење:01-352-5/24/Р-93-504

Инсталисана снага (kW): 109,88
Планирана годишња производња (kWh): 171.667,20
Датум почетка:


14.“Требијови некретнине“ д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ Гомиљани 1
Рјешење:01-360-5/24/Р-93-505

Инсталисана снага (kW): 149,82
Планирана годишња производња (kWh): 213.877,74
Датум почетка:


15.“Требијови некретнине“ д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ Гомиљани 2
Рјешење:01-361-5/24/Р-93-506

Инсталисана снага (kW): 149,82
Планирана годишња производња (kWh): 213.877,74
Датум почетка:


16.“Јокановић“ д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ Гомиљани 4
Рјешење:01-362-5/24/Р-93-507

Инсталисана снага (kW): 149,82
Планирана годишња производња (kWh): 213.877,74
Датум почетка:


17.“TatyanaEnergy“ д.о.о. Љубиње
Постројење: МСЕ ХУМ 4
Рјешење:01-384-5/24/Р-93-509

Инсталисана снага (kW): 149,7
Планирана годишња производња (kWh): 205.351
Датум почетка:


18.“ЕТМах“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге
Постројење: МСЕ Жиљево 1
Рјешење:01-468-5/24/Р-94-530

Инсталисана снага (kW): 139,44
Планирана годишња производња (kWh): 216.125
Датум почетка:


19.“ЕТМах“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге
Постројење: МСЕ Жиљево 2
Рјешење:01-469-5/24/Р-94-531

Инсталисана снага (kW): 139,44
Планирана годишња производња (kWh): 216.125
Датум почетка:


20.“ЕТМах“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге
Постројење: МСЕ Жиљево 3
Рјешење:01-470-5/24/Р-94-532

Инсталисана снага (kW): 39,84
Планирана годишња производња (kWh):61.748
Датум почетка:


21.’Самослужна аутопраоница “А&А“ Данка Кушић с.п. Рогатица
Постројење: ФНЕ “А&А“
Рјешење:01-436-5/24/Р-94-528

Инсталисана снага (kW): 132
Планирана годишња производња (kWh):158.856,20
Датум почетка:


22.’РИСТ СОЛАР МЈ д.о.о. Бања Лука
Постројење: ФНЕ РИСТ СОЛАР МЈ 1
Рјешење:01-414-5/24/Р-94-526

Инсталисана снага (kW): 149,64
Планирана годишња производња (kWh):189.152
Датум почетка:


23.’РИСТ СОЛАР МЈ д.о.о. Бања Лука
Постројење: ФНЕ РИСТ СОЛАР МЈ 2
Рјешење:01-415-4/24/Р-94-527

Инсталисана снага (kW): 149,64
Планирана годишња производња (kWh):189.152
Датум почетка:


24.“ЈУБ СОЛАР“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: ФНЕ ЈУБ СОЛАР 1
Рјешење:01-412-5/24/Р-94-524

Инсталисана снага (kW): 149,64
Планирана годишња производња (kWh):189.152
Датум почетка:25.“ЈУБ СОЛАР“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: ФНЕ ЈУБ СОЛАР 2
Рјешење:01-413-4/24/Р-94-525

Инсталисана снага (kW): 149,64
Планирана годишња производња (kWh):189.152
Датум почетка:


26.“Финам – Панел“ д.о.о. Пале
Постројење: МСЕ Баре 2
Рјешење:01-386-5/24/Р-94-521

Инсталисана снага (kW): 149,04
Планирана годишња производња (kWh):184.000
Датум почетка:


27.“Финам – Панел“ д.о.о. Пале
Постројење: МСЕ Баре 3
Рјешење:01-387-4/24/Р-94-522

Инсталисана снага (kW): 149,04
Планирана годишња производња (kWh):184.000
Датум почетка:


28.,,Т-ЕNERGY“ Тања Лучић
Постројење: МСЕ Тања 1
Рјешење:01-476-5/24/Р-95-565

Инсталисана снага (kW): 78,72
Планирана годишња производња (kWh):96.825
Датум почетка:


29.„Страјко-Инжењеринг” д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ Чемерно 1
Рјешење:01-465-5/24/Р-95-564

Инсталисана снага (kW): 149,16
Планирана годишња производња (kWh):174.700
Датум почетка:


30.„TERMO ENERGY SOLAR“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Termo Energy Solar 1“

Рјешење:01-416-5/24/Р-95-544

Инсталисана снага (kW): 136
Планирана годишња производња (kWh):180.890
Датум почетка:


31.„TERMO ENERGY SOLAR“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Termo Energy Solar 2“

Рјешење:01-417-4/24/Р-95-545

Инсталисана снага (kW): 136
Планирана годишња производња (kWh):180.890
Датум почетка:


32.„TERMO ENERGY SOLAR“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Termo Energy Solar 3“

Рјешење:01-418-4/24/Р-95-564

Инсталисана снага (kW): 136
Планирана годишња производња (kWh):180.890
Датум почетка:


33.„TERMO ENERGY SOLAR“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Termo Energy Solar 4“

Рјешење:01-419-4/24/Р-95-547

Инсталисана снага (kW): 136
Планирана годишња производња (kWh):180.890
Датум почетка:


34.„TERMO ENERGY SOLAR“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Termo Energy Solar 5“

Рјешење:01-420-4/24/Р-95-548

Инсталисана снага (kW): 136
Планирана годишња производња (kWh):180.890
Датум почетка:


35.„TERMO ENERGY SOLAR“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Termo Energy Solar 6“

Рјешење:01-421-4/24/Р-95-549

Инсталисана снага (kW): 136
Планирана годишња производња (kWh):180.890
Датум почетка:


36.„TERMO ENERGY SOLAR“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Termo Energy Solar 7“

Рјешење:01-422-4/24/Р-95-550

Инсталисана снага (kW): 136
Планирана годишња производња (kWh):180.890
Датум почетка:


37.„TERMO ENERGY SOLAR“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Termo Energy Solar 8“

Рјешење:01-423-4/24/Р-95-551

Инсталисана снага (kW): 136
Планирана годишња производња (kWh):180.890
Датум почетка:


38.„TERMO ENERGY SOLAR“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Termo Energy Solar 9“

Рјешење:01-424-4/24/Р-95-552

Инсталисана снага (kW): 136
Планирана годишња производња (kWh):180.890
Датум почетка:


39.„TERMO ENERGY SOLAR“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Termo Energy Solar 10“

Рјешење:01-425-4/24/Р-95-553

Инсталисана снага (kW): 136
Планирана годишња производња (kWh):180.890
Датум почетка:


40.„TERMO ENERGY SOLAR“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Termo Energy Solar 11“

Рјешење:01-426-4/24/Р-95-554

Инсталисана снага (kW): 136
Планирана годишња производња (kWh):180.890
Датум почетка:


41.„TERMO ENERGY SOLAR“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Termo Energy Solar 12“

Рјешење:01-427-4/24/Р-95-555

Инсталисана снага (kW): 136
Планирана годишња производња (kWh):180.890
Датум почетка:


42.„TERMO ENERGY SOLAR“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Termo Energy Solar 13“

Рјешење:01-428-4/24/Р-95-556

Инсталисана снага (kW): 136
Планирана годишња производња (kWh):180.890
Датум почетка:


43.„TERMO ENERGY SOLAR“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Termo Energy Solar 14“

Рјешење:01-429-4/24/Р-95-557

Инсталисана снага (kW): 136
Планирана годишња производња (kWh):180.890
Датум почетка:


44.„TERMO ENERGY SOLAR“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Termo Energy Solar 15“

Рјешење:01-430-4/24/Р-95-558

Инсталисана снага (kW): 136
Планирана годишња производња (kWh):180.890
Датум почетка:


45.„TERMO ENERGY SOLAR“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Termo Energy Solar 16“

Рјешење:01-431-4/24/Р-95-559

Инсталисана снага (kW): 136
Планирана годишња производња (kWh):180.890
Датум почетка:


46.„TERMO ENERGY SOLAR“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Termo Energy Solar 17“

Рјешење:01-432-4/24/Р-95-560

Инсталисана снага (kW): 136
Планирана годишња производња (kWh):180.890
Датум почетка:


47.„TERMO ENERGY SOLAR“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Termo Energy Solar 18“

Рјешење:01-433-4/24/Р-95-561

Инсталисана снага (kW): 136
Планирана годишња производња (kWh):180.890
Датум почетка:


48.„TERMO ENERGY SOLAR“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Termo Energy Solar 19“

Рјешење:01-434-4/24/Р-95-562

Инсталисана снага (kW): 136
Планирана годишња производња (kWh):180.890
Датум почетка:


49.„TERMO ENERGY SOLAR“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Termo Energy Solar 20“

Рјешење:01-435-4/24/Р-95-563

Инсталисана снага (kW): 136
Планирана годишња производња (kWh):180.890
Датум почетка:


50.„ММП” д.о.о. Челинац
Постројење: МСЕ „Бранешци 1”

Рјешење:01-574-6/24/Р-97-601

Инсталисана снага (kW): 149,6
Планирана годишња производња (kWh):175.900
Датум почетка:


51.„ММП” д.о.о. Челинац
Постројење: МСЕ „Бранешци 2”

Рјешење:01-499-5/24/Р-97-602

Инсталисана снага (kW): 104,52
Планирана годишња производња (kWh): 123.600
Датум почетка:


52.„ММП” д.о.о. Челинац
Постројење: МСЕ „Бранешци 3”

Рјешење:01-575-4/24/Р-97-603

Инсталисана снага (kW): 149,6
Планирана годишња производња (kWh): 175.900
Датум почетка:


53.„ММП” д.о.о. Челинац
Постројење: МСЕ „Бранешци 4”

Рјешење:01-576-4/24/Р-97-604

Инсталисана снага (kW): 144,16
Планирана годишња производња (kWh): 175.000
Датум почетка:


54.„ММП” д.о.о. Челинац
Постројење: МСЕ „Бранешци 5”

Рјешење:01-500-4/24/Р-97-605

Инсталисана снага (kW): 144,68
Планирана годишња производња (kWh): 160.000
Датум почетка:


55.„КРЕМЕН” с.п. Пале’
Постројење: МСЕ „КРЕМЕН”

Рјешење:01-508-5/24/Р-97-606

Инсталисана снага (kW): 149,04
Планирана годишња производња (kWh): 185.750
Датум почетка:


56.„Trimix” д.о.о. Бијељина
Постројење: МСЕ „TRIMIX KROV”

Рјешење:01-578-5/24/Р-97-608

Инсталисана снага (kW): 229,6
Планирана годишња производња (kWh): 288.391
Датум почетка:

1.”Longi” д.о.о. Трн-Лакташи
Постројење: МСЕ ”Longi”
Рјешење:01-552-5/24/Р-97-607

Инсталисана снага (kW): 499,66
Планирана годишња производња (kWh): 526.840
Датум почетка:

Copyright © 2024