REERS

Производна постројења која су остварила прелиминарно право на подстицај

1. „Hydro Vrbas” д.о.о. Зворник 
Постројење: МХЕ „Врбас 2”
Инсталисана снага (МW): 0,249
Планирана годишња производња (GWh): 1,0653
Рјешење: 01-114-9/19/Р-111-113
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 01.10.2020/01.04.2021.


2. „Ћорић Денарт” д.о.о. Прњавор
Постројење: МХЕ „Дренова”
Инсталисана снага (МW): 0,105
Планирана годишња производња (GWh): 0,8294
Рјешење: 01-229-12/19/Р-149-183
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2020./30.06.2021.


3. „ENERGREEN“ д.о.о. Вишеград
Постројење: МХЕ „Јабланица“
Рјешење:01-407-10/19/Р-135-15
01-407-14/19/Р-168-22
Инсталисана снага (МW): 0,95
Планирана годишња производња (GWh): 4,18
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 20. јун 2021./20. децембар 2021.


4. МХ ЕРС МП а.д. Требиње – ЗП Хидроелектране на Врбасу, а.д. Мркоњић Град
Постројење: МХЕ „Кућна турбина”
Рјешење:01-216-9/20/Р-154-240

01-216-6/20/Р-144-114
Инсталисана снага (МW): 0,56
Планирана годишња производња (GWh): 4,19
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2020./30.06.2021.


5. „Хидро – Војскова” д.о.о. Крупа на Уни
Постројење: Мала хидролектрана „Војскова”
Рјешење: 01-244-6/20/Р-146-144
Инсталисана снага (МW): 0,15
Планирана годишња производња (GWh): 0,826988
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2020./30.06.2021.


6. „Green Energy – R”  д.о.о. Братунац
Постројење: Мала хидроелектрана „Зелени Јадар”
Рјешење: 01-258-7/20/Р-149-189
Инсталисана снага (МW): 0,249
Планирана годишња производња (GWh): 0,97
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2020./31.06.2021.


7. „Бук“ до.о. Источно Сарајево   
Постројење: МХЕ „Самар“
Рјешење: 01-480-7/20/Р-167-6
Инсталисана снага (МW): 0,95
Планирана годишња производња (GWh): 3,8
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 30.11.2021./30.05.2021.


8. “GREEN HEAT“ д.о.о. Трново
Постројење: Мини хидролектрана “Кијево 2“
Рјешење: 01-600-6/20/Р-170-68
Инсталисана снага (МW): 0,242
Планирана годишња производња (GWh): 1,24375
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 30. септембар 2021./30. март 2022. године


9. „АБН ЕЛЕКТРАНЕ“ д.о.о. Велика Обарска
Постројење: МХЕ „Бурум“
Рјешење: 01-465-9/20/Р-170-89
Инсталисана снага (МW): 0,48
Планирана годишња производња (GWh): 2,391
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


* Рок за прибављање употребне дозволе
** Рок за остварење коначног права на подстицај

1. „MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука
Постројењe: МХЕ „Медош“
Инсталисана снага (МW): 4,92
Планирана годишња производња (GWh): 18,04
Рјешење: 01-285-24/17/Р-119-189

01-285-29/17/Р-147-158
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2020/30.06.2021.


2.„ENERGO COMPANY“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МХЕ „Котор Варош“
Инсталисана снага (МW): 1,815
Планирана годишња производња (GWh): 7,81
Рјешење: 01-291-11/19/Р-125-243

01-291-14/19/Р-168-23
Период трајања прелиминарног права до рок 1/рок 2: 30. јун 2021./31. децембар 2021.


3. Друштво са ограниченом одговорношћу „Деласо“ Теслић 
Постројење: МХЕ „Хотовље“
Рјешење: 01-113-5/21/Р-171-127
Инсталисана снага (МW): 4,68
Планирана годишња производња (GWh): 13,95
Период трајања прелиминарног права до рок 1/рок 2: 31. 5 2021. године/1. 12. 2021. године

* Рок за прибављање употребне дозволе
** Рок за остварење коначног права на подстицај

1. „Мтел“ а.д. Бања Лука
Постројење: СЕ „МТЕЛ ТКЦ Требиње“
Рјешење: 01-150-6/20/Р-139-58
Инсталисана снага (kW): 44,5
Планирана годишња производња (kWh): 60.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 20.09.2020./20.03.2021.


2.“Хидраулика флекс“ д.о.о. Лакташи
Постројење: МСЕ „Хидраулика флекс 1“
Рјешење: 01-492-6/20/Р-165-341
01-492-11/20/Р-171-125
Инсталисана снага (kW): 50
Планирана годишња производња(kWh): 54.590
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 17. априла 2021. године/17. октобра 2021. године


3. „Хидраулика флекс“ д.о.о. Лакташи   
Постројење: МСЕ „Хидраулика флекс 2“
Рјешење: 01-493-5/20/Р-165-342
01-493-9/20/Р-171-126
Инсталисана снага (kW): 50
Планирана годишња производња(kWh): 54.590
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 17. априла 2021. године/17. октобра 2021. године


4. „ЕТМаx“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука
Постројење: МСЕ „ETMax 3“
Рјешење: 01-520-6/20/Р-167-15
Инсталисана снага (kW): 50
Планирана годишња производња(kWh): 60.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


5. „ЕТМаx“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука
Постројење: МСЕ „ETMax 4“
Рјешење: 01-521-5/20/Р-167-16
Инсталисана снага (kW): 50
Планирана годишња производња(kWh): 60.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


 

 

1. Акционарско друштво „Рафинерија нафте Брод“
Постројење: МСЕ „РНБ Солар 1“
Рјешење: 01-326-7/20/Р-151-208
Инсталисана снага (kW): 238
Планирана годишња производња(kWh): 280.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 01.12.2020./01.06.2021. године


2. Акционарско друштво „Рафинерија нафте Брод“
Постројење: МСЕ „РНБ Солар 2“
Рјешење: 01-327-5/20/Р-151-209
Инсталисана снага (kW): 239,4
Планирана годишња производња(kWh): 280.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 01.12.2020./01.06.2021. године


3. Акционарско друштво „Рафинерија нафте Брод“
Постројење: МСЕ „РНБ Солар 3“
Рјешење: 01-328-5/20/Р-151-210
Инсталисана снага (kW): 238
Планирана годишња производња(kWh): 280.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 01.12.2020./01.06.2021. године


4. Акционарско друштво „Рафинерија нафте Брод“
Постројење: МСЕ „РНБ Солар 4“
Рјешење: 01-329-5/20/Р-151-211
Инсталисана снага (kW): 238
Планирана годишња производња(kWh): 280.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 01.12.2020./01.06.2021. године


5. „Green Energy-R“ д.о.о. Братунац     
Постројење: „Фотонапонска соларна електрана 250 kWp Братунац“
Рјешење: 01-340-8/20/Р-162-312
Инсталисана снага (kW): 246,4
Планирана годишња производња(kWh): 323.700
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2020./30. јун 2021.


6. „Браварија Пиле“ д.о.о. за производњу и промет Трн-Лакташи 
Постројење: МСЕ „Браварија Пиле 1“
Рјешење: 01-466-6/20/Р-165-336
Инсталисана снага (kW): 248,82
Планирана годишња производња(kWh): 289.610
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. мај 2021./30. новембар 2021.


7. „Planta bella“ д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ „Бела 1“
Рјешење: 01-473-7/20/Р-165-337
Инсталисана снага (kW): 147 kW
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 1. јул 2021./1. фебруар 2022


8. Друштво за производњу, промет и услуге, експорт-импорт „НИК – ПРОМ“ д.о.о. Билећа 
Постројење: МСЕ „Обале 1“
Рјешење: 01-474-7/20/Р-165-338
Инсталисана снага (kW): 147 kW
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 1. јул 2021./1. фебруар 2022.


9. Друштво за производњу, промет и услуге, експорт-импорт „НИК – ПРОМ“ д.о.о. Билећа  
Постројење: МСЕ „Обале 2“
Рјешење: 01-475-6/20/Р-165-339
Инсталисана снага (kW): 147 kW
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 1. јул 2021./1. фебруар 2022.


10. Друштво за производњу, промет и услуге, експорт-импорт „НИК – ПРОМ“ д.о.о. Билећа
Постројење: МСЕ „Обале 3“
Рјешење: 01-476-6/20/Р-165-340
Инсталисана снага (kW): 147 kW
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 1. јул 2021./1. фебруар 2022.


11. „Кока продукт“ д.о.о. Љубиње
Постројење: МСЕ „Продукт 1“
Рјешење: 01-502-6/20/Р-165-343
Инсталисана снага (kW): 142,8
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 1. јул 2021./ 1. фебруар 2022.


12. Друштву за производњу, промет и услуге „Табаковић“ д.о.о. Билећа
Постројење: МСЕ „Торич 4“
Рјешење: 01-477-7/20/Р-165-344
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 1. јул 2021./ 1. фебруар 2022.17


13. „ЕТМаx“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука  
Постројење: МСЕ „Језеро 1“
Рјешење: 01-510-6/20/Р-167-7
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 1. јул 2021./1. јануар 2022.


14. „ЕТМаx“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука
Постројење: МСЕ „Језеро 2“
Рјешење:01-511-5/20/Р-167-8
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 1. јул 2021./1. јануар 2022.


15. „ЕТМаx“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука
Постројење: МСЕ „Језеро 3“
Рјешење: 01-512-5/20/Р-167-9
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 1. јул 2021./1. јануар 2022.


16. „ЕТМаx“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука
Постројење: МСЕ „Језеро 4“
Рјешење: 01-513-5/20/Р-167-10
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 1. јул 2021./1. јануар 2022.


17. „ЕТМаx“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука  
Постројење: МСЕ „Језеро 5“
Рјешење: 01-514-5/20/Р-167-11
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 1. јул 2021./1. јануар 2022.


18. „ЕТМаx“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука
Постројење: МСЕ „Језеро 6“
Рјешење:01-515-5/20/Р-167-12
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 1. јул 2021./1. јануар 2022.


19. „ЕТМаx“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука
Постројење: МСЕ „Језеро 7“
Рјешење: 01-516-5/20/Р-167-13
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 1. јул 2021./1. јануар 2022.


20. „ЕТМаx“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука
Постројење: МСЕ „Језеро 8“
Рјешење: 01-517-5/20/Р-167-14
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 1. јул 2021./1. јануар 2022.


21. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ „ХС 1“
Рјешење: 01-527-6/20/Р-169-29
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


22. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ „ХС 2“
Рјешење: 01-528-5/20/Р-169-30
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


23. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ „ХС 3“
Рјешење:01-529-5/20/Р-169-31
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


24. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње 
Постројење: МСЕ „ХС 4“
Рјешење:01-530-5/20/Р-169-32
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


25. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње   
Постројење: МСЕ „ХС 5“
Рјешење: 01-531-5/20/Р-169-33
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


26. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ „ХС 6“
Рјешење: 01-532-5/20/Р-169-34
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


27. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње  
Постројење: МСЕ „ХС 7“
Рјешење: 01-533-5/20/Р-169-35
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


28. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње 
Постројење: МСЕ „ХС 8“
Рјешење: 01-534-5/20/Р-169-36
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


29. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње 
Постројење: МСЕ „ХС 9“
Рјешење: 01-535-5/20/Р-169-37
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


30. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ „ХС 10“
Рјешење: 01-536-5/20/Р-169-38
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


31. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука  
Постројење: МСЕ „Братач 1“
Рјешење:01-537-6/20/Р-169-39
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


32. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука  
Постројење: МСЕ „Братач 2“
Рјешење: 01-538-5/20/Р-169-40
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


33. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука    
Постројење: МСЕ „Братач 3“
Рјешење: 01-539-5/20/Р-169-41
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


34. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука 
Постројење: МСЕ „Братач 4“
Рјешење: 01-540-5/20/Р-169-42
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


35. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука   
Постројење: МСЕ „Братач 5“
Рјешење: 01-541-5/20/Р-169-43
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


36. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука  
Постројење: МСЕ „Братач 6“
Рјешење: 01-542-5/20/Р-169-44
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


38. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука    
Постројење: МСЕ „Братач 7“
Рјешење: 01-543-5/20/Р-169-45
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


39. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука  
Постројење: МСЕ „Братач 8“
Рјешење: 01-544-5/20/Р-169-46
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


40. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука 
Постројење: МСЕ „Братач 9“
Рјешење: 01-545-5/20/Р-169-47
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


41. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука  
Постројење: МСЕ „Братач 10“
Рјешење: 01-546-5/20/Р-169-48
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


42. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња
Постројење: МСЕ „Луг 1“
Рјешење: 01-547-6/20/Р-169-49
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


43. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња 
Постројење: МСЕ „Луг 2“
Рјешење: 01-548-5/20/Р-169-50
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


44. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња   
Постројење: МСЕ „Луг 3“
Рјешење: 01-549-5/20/Р-169-51
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


45. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња
Постројење: МСЕ „Луг 4“
Рјешење: 01-550-5/20/Р-169-52
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


46. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња  
Постројење: МСЕ „Луг 5“
Рјешење: 01-551-5/20/Р-169-53
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


47. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња 
Постројење: МСЕ „Луг 6“
Рјешење: 01-552-5/20/Р-169-54
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


48. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња   
Постројење: МСЕ „Луг 7“
Рјешење: 01-553-5/20/Р-169-55
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


49. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња    
Постројење: МСЕ „Луг 8“
Рјешење: 01-554-5/20/Р-169-56
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


50. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња
Постројење: МСЕ „Луг 9“
Рјешење: 01-555-5/20/Р-169-57
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


51. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња 
Постројење: МСЕ „Луг 10“
Рјешење: 01-556-5/20/Р-169-58
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


52. „Геонова“ д.о.о. Бања Лука  
Постројење: МСЕ „Геонова 1“
Рјешење: 01-557-6/20/Р-170-68
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2021./30.06.2022. године


53.“Геонова“ д.о.о. Бања Лука  
Постројење: МСЕ „Геонова 2“
Рјешење: 01-558-5/20/Р-170-69
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2021./30.06.2022. године


54. „Геонова“ д.о.о. Бања Лука   
Постројење: МСЕ „Геонова 3“
Рјешење: 01-559-5/20/Р-170-70
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2021./30.06.2022. године


55. „Геонова“ д.о.о. Бања Лука   
Постројење: МСЕ „Геонова 4“
Рјешење:01-560-5/20/Р-170-71
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2021./30.06.2022. године


56. „Геонова“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Геонова 5“
Рјешење: 01-561-5/20/Р-170-72
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2021./30.06.2022. године


57. „Геонова“ д.о.о. Бања Лука  
Постројење: МСЕ „Геонова 6“
Рјешење: 01-562-5/20/Р-170-73
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2021./30.06.2022. године


58. „Геонова“ д.о.о. Бања Лука 
Постројење: МСЕ „Геонова 7“
Рјешење: 01-563-5/20/Р-170-74
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2021./30.06.2022. године


59. „Геонова“ д.о.о. Бања Лука    
Постројење: МСЕ „Геонова 8“
Рјешење: 01-564-5/20/Р-170-75
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2021./30.06.2022. године


60. „Геонова“ д.о.о. Бања Лука  
Постројење: МСЕ „Геонова 9“
Рјешење: 01-565-5/20/Р-170-76
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2021./30.06.2022. године


61. „Геонова“ д.о.о. Бања Лука  
Постројење: МСЕ „Геонова 10“
Рјешење:01-566-5/20/Р-170-77
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2021./30.06.2022. године


62. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње 
Постројење: МСЕ „Херц 3“
Рјешење: 01-567-6/20/Р-170-78
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2021./30.06.2022. године


63. „Мадра“ д.о.о. Челинац     
Постројење: МСЕ „Мадра 3“
Рјешење: 01-568-6/20/Р-170-79
Инсталисана снага (kW): 119
Планирана годишња производња(kWh): 165.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2021./30.06.2022. године


64. „Мадра“ д.о.о. Челинац  
Постројење: МСЕ „Мадра 4“
Рјешење: 01-569-5/20/Р-170-80
Инсталисана снага (kW): 119
Планирана годишња производња(kWh): 165.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2021./30.06.2022. године


65. „Малтекс“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Малтекс 1“
Рјешење: 01-570-6/20/Р-170-81
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2021./30.06.2022. године


66. „Малтекс“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ “ Малтекс 2″
Рјешење: 01-571-5/20/Р-170-82
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2021./30.06.2022. године


67. „Етмакс“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука
Постројење: МСЕ „Озон 1“
Рјешење:01-572-6/20/Р-170-83
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2021./30.06.2022. године


68. „Етмакс“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука
Постројење: МСЕ „Озон 2“
Рјешење:01-573-5/20/Р-170-84
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2021./30.06.2022. године


69. „Етмакс“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука
Постројење: МСЕ „Озон 3“
Рјешење: 01-574-5/20/Р-170-85
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2021./30.06.2022. године


70. „Етмакс“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука
Постројење: МСЕ „Озон 4“
Рјешење: 01-575-5/20/Р-170-86
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2021./30.06.2022. године

 

 

 

Copyright © 2021