REERS

Производна постројења која су остварила прелиминарно право на подстицај

1. „АБН ЕЛЕКТРАНЕ“ д.о.о. Велика Обарска
Постројење: МХЕ „Бурум“
Рјешење: 01-465-9/20/Р-170-89
Инсталисана снага (МW): 0,48
Планирана годишња производња (GWh): 2,391
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


2. Новица Шупић
Постројење: МХЕ „Млин“
Рјешење: 01-300-6/21/Р-1-192
Инсталисана снага (МW): 0,129
Планирана годишња производња (GWh): 0,496
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


 

* Рок за прибављање употребне дозволе
** Рок за остварење коначног права на подстицај

1. „ДЕЛАСО“ д.о.о. Теслић
Постројење: МХЕ „Хотовље“
Рјешење:01-337-12/21/Р-20-405
Инсталисана снага (МW): 4,68
Планирана годишња производња (GWh): 13,95
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.

* Рок за прибављање употребне дозволе
** Рок за остварење коначног права на подстицај

1. „ЕТМаx“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука
Постројење: МСЕ „ETMax 3“
Рјешење: 01-520-6/20/Р-167-15
Инсталисана снага (kW): 50
Планирана годишња производња(kWh): 60.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


2. „ЕТМаx“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука
Постројење: МСЕ „ETMax 4“
Рјешење: 01-521-5/20/Р-167-16
Инсталисана снага (kW): 50
Планирана годишња производња(kWh): 60.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


3. „Тесла“ д.о.о. Модрича
Постројење: МСЕ „Тесла 4“
Рјешење: 01-601-6/21/Р-20-408
Инсталисана снага (kW): 48,51
Планирана годишња производња(kWh): 60.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


4. Соларне електране „Сејдиновић РС“ Љиљана Сејдиновић с.п. Петрово
Постројење: МСЕ „Петрово 1“
Рјешење:01-667-6/21/P-22-444
Инсталисана снага (kW):49,875
Планирана годишња производња(kWh):63.839
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: до 30. јуна 2022.


5. Соларне електране „Сејдиновић РС“ Љиљана Сејдиновић с.п. Петрово
Постројење: МСЕ „Петрово 2“
Рјешење:01-654-4/21/P-22-443
Инсталисана снага (kW):49,875
Планирана годишња производња(kWh):64.164
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: до 30. јуна 2022.


6. Златомир Жепинић
Постројење: МСЕ „Жепинић“
Рјешење:01-668-6/21/P-22-445
Инсталисана снага (kW):48
Планирана годишња производња(kWh):85.243
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: до 30. јуна 2022.


7. Владимир Ребић
Постројење: МСЕ „Ребић“
Рјешење:01-669-6/21/P-22-446
Инсталисана снага (kW):48
Планирана годишња производња(kWh):85.243
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: до 30. јуна 2022.


8. Душан Сандић
Постројење: МСЕ „Сандић“
Рјешење:01-670-6/21/P-22-447
Инсталисана снага (kW):48
Планирана годишња производња(kWh):85.243
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: до 30. јуна 2022.

1. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ „ХС 3“
Рјешење:01-529-5/20/Р-169-31
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


2. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње 
Постројење: МСЕ „ХС 4“
Рјешење:01-530-5/20/Р-169-32
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


3. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ „ХС 6“
Рјешење: 01-532-5/20/Р-169-34
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


4. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње  
Постројење: МСЕ „ХС 7“
Рјешење: 01-533-5/20/Р-169-35
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


5. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње 
Постројење: МСЕ „ХС 8“
Рјешење: 01-534-5/20/Р-169-36
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


6. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње 
Постројење: МСЕ „ХС 9“
Рјешење: 01-535-5/20/Р-169-37
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


7. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ „ХС 10“
Рјешење: 01-536-5/20/Р-169-38
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


8. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука  
Постројење: МСЕ „Братач 1“
Рјешење:01-537-6/20/Р-169-39
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


9. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука  
Постројење: МСЕ „Братач 2“
Рјешење: 01-538-5/20/Р-169-40
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


10. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука    
Постројење: МСЕ „Братач 3“
Рјешење: 01-539-5/20/Р-169-41
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


11. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука 
Постројење: МСЕ „Братач 4“
Рјешење: 01-540-5/20/Р-169-42
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


12. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука   
Постројење: МСЕ „Братач 5“
Рјешење: 01-541-5/20/Р-169-43
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


13. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука  
Постројење: МСЕ „Братач 6“
Рјешење: 01-542-5/20/Р-169-44
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


14. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука    
Постројење: МСЕ „Братач 7“
Рјешење: 01-543-5/20/Р-169-45
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


15. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука  
Постројење: МСЕ „Братач 8“
Рјешење: 01-544-5/20/Р-169-46
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


16. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука  
Постројење: МСЕ „Братач 10“
Рјешење: 01-546-5/20/Р-169-48
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


17. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња
Постројење: МСЕ „Луг 1“
Рјешење: 01-547-6/20/Р-169-49
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


18. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња 
Постројење: МСЕ „Луг 2“
Рјешење: 01-548-5/20/Р-169-50
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


19. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња   
Постројење: МСЕ „Луг 3“
Рјешење: 01-549-5/20/Р-169-51
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


20. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња  
Постројење: МСЕ „Луг 5“
Рјешење: 01-551-5/20/Р-169-53
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


21. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња 
Постројење: МСЕ „Луг 6“
Рјешење: 01-552-5/20/Р-169-54
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


22. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња
Постројење: МСЕ „Луг 9“
Рјешење: 01-555-5/20/Р-169-57
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


23. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња 
Постројење: МСЕ „Луг 10“
Рјешење: 01-556-5/20/Р-169-58
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31. децембар 2021./30. јун 2022.


24. „Геонова“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Геонова 5“
Рјешење: 01-561-5/20/Р-170-72
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2021./30.06.2022. године


25. „Геонова“ д.о.о. Бања Лука  
Постројење: МСЕ „Геонова 6“
Рјешење: 01-562-5/20/Р-170-73
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2021./30.06.2022. године


26. „Геонова“ д.о.о. Бања Лука  
Постројење: МСЕ „Геонова 10“
Рјешење:01-566-5/20/Р-170-77
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2021./30.06.2022. године


26. „Текстил – Дијана“ д.о.о. Србац
Постројење: МСЕ „Текстил Дијана“
Рјешење:01-415-6/21/Р-14-344
01-415-11/21/R-22-442
Инсталисана снага (kW): 250
Планирана годишња производња(kWh): 343.932
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 1.10.2021./1.4.2022. године


27. „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Мируше 8“
Рјешење:01-613-4/21/Р-21-430
Инсталисана снага (kW): 148,2
Планирана годишња производња(kWh): 207.480
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2021./30.6.2022. године


28. „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Мируше 9“
Рјешење:01-614-4/21/Р-21-431
Инсталисана снага (kW): 148,2
Планирана годишња производња(kWh): 207.480
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2021./30.6.2022. године


29. „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Мируше 10“
Рјешење:01-615-4/21/Р-21-432
01-615-6/21/P-23-469
Инсталисана снага (kW): 148,2
Планирана годишња производња(kWh): 207.480
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: до 30. јуна 2022.


30. „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Батковићи 1“
Рјешење: 01-674-6/21/P-22-448
Инсталисана снага (kW):148,2
Планирана годишња производња(kWh):207.480
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: до 30. јуна 2022.


31. „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Батковићи 2“
Рјешење:01-675-5/21/P-22-449
Инсталисана снага (kW):148,2
Планирана годишња производња(kWh):207.480
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: до 30. јуна 2022.


32. „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Батковићи 3“
Рјешење:01-676-5/21/P-22-450
Инсталисана снага (kW):148,2
Планирана годишња производња(kWh):207.480
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: до 30. јуна 2022.


33. „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Батковићи 4“
Рјешење:01-677-5/21/P-22-451
Инсталисана снага (kW):148,2
Планирана годишња производња(kWh):207.480
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: до 30. јуна 2022.


34. „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Батковићи 5“
Рјешење:01-683-6/21/P-23-467
Инсталисана снага (kW):148,2
Планирана годишња производња(kWh):207.480
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: до 30. јуна 2022.


35. „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Батковићи 6“
Рјешење:01-678-5/21/P-23-462 
Инсталисана снага (kW):148,2
Планирана годишња производња(kWh):207.480
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: до 30. јуна 2022.


36. „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Батковићи 7“
Рјешење:01-679-5/21/P-23-463
Инсталисана снага (kW):148,2
Планирана годишња производња(kWh):207.480
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: до 30. јуна 2022.


37. „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Батковићи 8“
Рјешење:01-680-5/21/P-23-464
Инсталисана снага (kW):148,2
Планирана годишња производња(kWh):207.480
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: до 30. јуна 2022.


38. „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Батковићи 9“
Рјешење:01-681-5/21/P-23-465
Инсталисана снага (kW):148,2
Планирана годишња производња(kWh):207.480
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: до 30. јуна 2022.


39. „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Батковићи 10“
Рјешење:01-684-5/21/P-23-468
Инсталисана снага (kW):59,28
Планирана годишња производња(kWh):83.000
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: до 30. јуна 2022.


 

Copyright © 2022