REERS

Производна постројења која су остварила прелиминарно право на подстицај

1. „ДСМ Електрус“ д.о.о. Котор Варош
Постројење: МХЕ „Демићка“
Инсталисана снага (МW): 0,249
Планирана годишња производња (GWh): 0,9015
Рјешење: 01-427-14/17/Р-97-273
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 30.05.2019/30.11.2019.


2. „SETTE ENERGY“ д.о.о. Градишка
Постројење: МХЕ „Ситонија“
Инсталисана снага (МW): 0,249
Планирана годишња производња (GWh): 0,9015
Рјешење: 01-514-19/17/Р-97-275
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 30.05.2019/30.11.2019.


3. „SETTE ENERGY“ д.о.о. Градишка
Постројење: МХЕ „Голубача“
Инсталисана снага (МW): 0,249
Планирана годишња производња (GWh): 0,90
Рјешење: 01-515-12/17/Р-97-274
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 30.05.2019/30.11.2019.


4. „Страјко-инжењеринг“ д.о.о. Требиње
Постројење: МХЕ „Клобучарица“
Инсталисана снага (МW): 0,2475
Планирана годишња производња (GWh): 1,38748
Рјешење: 01-477-9/18/Р-101-5
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 25.12.2019/25.06.2020.


5. „САС“ д.о.о. Прибој, Лопаре
Постројење: МХЕ „Крупац“
Инсталисана снага (МW): 0,99
Планирана годишња производња (GWh): 5,603
Рјешење: 01-505-7/18/Р-101-7
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 15.07.2020/15.01.2021.


6. „Енергија воде“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МХЕ „Стопани 2“
Инсталисана снага (МW): 0,249
Планирана годишња производња (GWh): 0,99
Рјешење: 01-175-14/18/Р-107-54
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 30.09.2019./31.03.2020.


7. „Hydro Vrbas“ д.о.о. Зворник 
Постројење: МХЕ „Врбас 2“
Инсталисана снага (МW): 0,249
Планирана годишња производња (GWh): 1,0653
Рјешење: 01-114-9/19/Р-111-113
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 01.10.2020/01.04.2021.


8. „Ћорић Денарт“ д.о.о. Прњавор
Постројење: МХЕ „Дренова“
Инсталисана снага (МW): 0,105
Планирана годишња производња (GWh): 0,8294
Рјешење: 01-229-6/19/Р-115-147
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 20.07.2020/20.01.2021.


9. „Хидро – Војскова“ д.о.о. Крупа на Уни
Постројење: МХЕ „Војскова“
Инсталисана снага (МW): 0,15
Планирана годишња производња (GWh): 0,82682
Рјешење: 01-244-11/19/Р-120-194
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 30.04.2020/30.10.2020.

10.“GREEN HEAT“ д.о.о. Лукавац, Пословна јединица 1 Трново
Постројење: Мала хидролектрана “Кијево 2“
Инсталисана снага (МW): 0,242
Планирана годишња производња (GWh): 1,24375
Рјешење: 01-305-6/19/Р-123-225
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.03.2020/30.09.2020.

 

* Рок за прибављање употребне дозволе
** Рок за остварење коначног права на подстицај

1. „MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука
Постројењe: МХЕ „Медош“
Инсталисана снага (МW): 4,92
Планирана годишња производња (GWh): 18,04
Рјешење: 01-285-24/17/Р-119-189
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 29.06.2020/29.12.2020.


2. БББ д.о.о. Шипово
Постројењe: МХЕ „Главица“
Инсталисана снага (МW): 1,473
Планирана годишња производња (GWh): 9,45
Рјешење: 01-391-31/Р-116-159
Период трајања ППП до рок 1*/рок 2**: 01.01.2020/01.07.2020.


3. „Green Energy“ д.о.о. Пале
Постројењe: МХЕ „Миљацка“
Инсталисана снага (МW): 2,5
Планирана годишња производња (GWh): 9,31
Рјешење: 01-480-18/18/Р-123-224
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 25.02.2020./25.08.2020.


4.„ENERGO COMPANY“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МХЕ „Котор Варош“
Инсталисана снага (МW): 1,815
Планирана годишња производња (GWh): 7,81
Рјешење: 01-291-11/19/Р-125-243
Период трајања прелиминарног права до рок 1/рок 2: 31.12.2020./30.06.2021.

* Рок за прибављање употребне дозволе
** Рок за остварење коначног права на подстицај

1. Драгослав Павићевић, Требиње
Постројењe: МСЕ „Павићевић 1“
Инсталисана снага (kW): 46,8
Планирана годишња производња (kWh): 72.500
Рјешење: 01-396-10/18/Р-96-257
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 30.11.2019./31.05.2020.


2. Драгослав Павићевић 2
Постројењe: МСЕ „Павићевић 2“
Инсталисана снага (kW): 46,8
Планирана годишња производња (kWh): 72.500
Рјешење: 01-397-7/18/Р-96-258
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 30.11.2019./31.05.2020.


3. Божо Тркља, Билећа
Постројењe: МСЕ „Тркља 1“
Инсталисана снага (kW): 46,8
Планирана годишња производња (kWh): 72.500
Рјешење: 01-355-9/18/Р-96-259
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2019./30.06.2020.


4. Мирко Тркља, Билећа
Постројењe: МСЕ „Тркља 2“
Инсталисана снага (kW): 46,8
Планирана годишња производња (kWh): 72.500
Рјешење: 01-356-9/18/Р-96-260
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2019./30.06.2020.


5. Драгомир Мићић, Зворник
Постројењe: МСЕ „Цер“
Инсталисана снага (kW): 49
Планирана годишња производња (kWh): 60.400
Рјешење: 01-18-7/19/Р-102-15
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 01.12.2019/01.06.2020.


6. „Тромеђа СББ“ д.о.о. Челинац
Постројењe: МСЕ „Тромеђа 1“
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња (kWh): 60.000
Рјешење: 01-433-9/18/Р-107-56
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 01.09.2019/01.03.2020.


7. „Тромеђа СББ“ д.о.о. Челинац
Постројењe: МСЕ „Тромеђа 2“
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња (kWh): 60.000
Рјешење: 01-434-8/18/Р-107-57
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 01.09.2019/01.03.2020.


8. „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука
Постројењe: МСЕ „ETMax 3“
Инсталисана снага (kW): 49,6
Планирана годишња производња (kWh): 65.000
Рјешење: 01-443-9/18/Р-107-58
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 01.03.2020/01.09.2020.


9. „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „ETMax 4“
Инсталисана снага (kW): 49,6
Планирана годишња производња (kWh): 65.000
Рјешење: 01-444-8/18/Р-107-59
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 01.03.2020/01.09.2020.


10. Табаковић д.о.о. Билећа
Постројењe: МСЕ „Торич 3“
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња (kWh): 65.000
Рјешење: 01-442-10/18/Р-107-60
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2019/30.06.2020.


11. „Солар 1“ д.о.о. Билећа
Постројењe: МСЕ “Солар 4“
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња (kWh): 65.000
Рјешење: 01-129-7/19/Р-107-61
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 30.12.2019/30.06.2020.


12. „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука
Постројењe: МСЕ „Билећа 1“
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња (kWh): 65.000
Рјешење: 01-130-8/19/Р-109-80
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2019/30.06.2020.


13. „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Билећа 2“
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња (kWh): 65.000
Рјешење: 01-131-6/19/Р-109-81
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2019/30.06.2020.


14. „Геонова“ Горана Малетић с.п. Бања Лука
Постројењe: МСЕ „Билећа 3“
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња (kWh): 65.000
Рјешење: 01-132-7/19/Р-109-82
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2019/30.06.2020.


15. „Геонова“ Горана Малетић с.п. Бања Лука
Постројењe: МСЕ „Билећа 4“
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња (kWh): 65.000
Рјешење: 01-133-6/19/Р-109-83
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2019/30.06.2020.


16. Милан Дунђер
Постројењe: МСЕ „Билећанка 1“
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња (kWh): 65.000
Рјешење: 01-145-7/19/Р-109-84
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2019/30.06.2020.


17. Милан Дунђер
Постројењe: МСЕ „Билећанка 2“
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња (kWh): 65.000
Рјешење: 01-146-6/19/Р-109-85
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2019/30.06.2020.


18. „Metering Solutions“ д.о.о. Бања Лука
Постројењe: МСЕ „Солар 1“
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња (kWh): 65.000
Рјешење: 01-233-6/19/Р-115-150
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 30.11.2019/30.05.2020.


19. „Metering Solutions“ д.о.о. Бања Лука
Постројењe: МСЕ „Солар 2“
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња (kWh): 65.000
Рјешење: 01-234-5/19/Р-115-151
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 30.11.2019/30.05.2020.


20.„Тромеђа СББ“ д.о.о. Челинац
Постројење: МСЕ „Тромеђа 1“
Инсталисана снага (кW): 49,5
Планирана годишња производња (кWh): 60.000
Рјешење: 01-338-6/19/Р-125-241
Период трајања прелиминарног права до рок 1/рок 2: 31.12.2019./30.06.2020.

 


21. „Тромеђа СББ“ д.о.о. Челинац
Постројење: МСЕ „Тромеђа 2“
Инсталисана снага (кW): 49,5
Планирана годишња производња (кWh): 60.000
Рјешење: 01-339-4/19/Р-125-242
Период трајања прелиминарног права до рок 1/рок 2: 31.12.2019./30.06.2020.

1. СЗР „Делта“ с.п. Боро Ћорић, Дервента
Постројењe: МСЕ „Делта“
Инсталисана снага (kW): 187,2
Планирана годишња производња (kWh): 220.000
Рјешење: 01-354-9/18/P-92-255
Период трајања прелиминарног права, до рок 1*/рок 2**: 31.08.2019/29.02.2020.


2. „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука
Постројењe: СЕ „Еко енергетика 1“
Инсталисана снага (kW): 249,98
Планирана годишња производња (kWh): 281.000
Рјешење:01-399-17/18/Р-118-174
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 01.11.2019./01.05.2020.


3. „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука
Постројењe: СЕ „Еко енергетика 2“
Инсталисана снага (kW): 249,98
Планирана годишња производња (kWh): 281.000
Рјешење: 01-400-9/18/Р-118-175
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 01.11.2019./01.05.2020.


4. „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука
Постројењe: СЕ „Еко енергетика 3“
Инсталисана снага (kW): 249,98
Планирана годишња производња (kWh): 281.000
Рјешење: 01-401-9/18/Р-118-176
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 01.11.2019./01.05.2020.


5. „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука
Постројењe: СЕ „Еко енергетика 4“
Инсталисана снага (kW): 249,98
Планирана годишња производња (kWh): 281.000
Рјешење:01-402-9/18/Р-118-178
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 01.11.2019./01.05.2020.


6. „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука
Постројењe: СЕ „Еко енергетика 5“
Инсталисана снага (kW): 170,8
Планирана годишња производња (kWh): 191.000
Рјешење: 01-403-9/18/Р-118-178
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 01.11.2019./01.05.2020.


7. „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука
Постројењe: СЕ „Љубиње ЗЈ 142 kWp“
Инсталисана снага (kW): 142
Планирана годишња производња (kWh): 181.000
Рјешење: 01-404-16/18/Р-118-180
Период трајања прелиминaрног права до рок 1*/рок 2**: 01.11.2019./01.05.2020.


8. „Building“ д.о.о. Требиње
Постројењe: Соларна електрана „Сунце 1“
Инсталисана снага (kW): 249,5
Планирана годишња производња (kWh): 289.960
Рјешење: 01-407-10/18/Р-101-4
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2019/30.06.2020.


9. „ЕТМАКС“ д.о.о. Бања Лука
Постројењe: Соларна електрана „Будисавље“
Инсталисана снага (kW): 249,6
Планирана годишња производња (kWh): 289.000
Рјешење: 01-118-8/19/Р-107-55
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 30.12.2019/30.6.2020.


10. „Green Energy – R“ д.о.о. Братунац
Постројењe: ФСЕ „250 kWp Братунац“
Инсталисана снага (kW): 250,00
Планирана годишња производња (kWh): 323,700
Рјешење: 01-87-9/19/Р-109-79
Период трајања прелиминарног права до рок 1*/рок 2**: 31.12.2019./30.06.2020.

Copyright © 2019