REERS

Производна постројења која су остварила право на подстицај

1. „Мега електрик“ а.д. Лакташи
Постројење: МХЕ Жираја
Рјешење: 01-102-11/13/Р-58-21 и 01-102-16/13/Р-27-297
Инсталисана снага (MW): 0,41
Планирана годишња производња (GWh): 1,75
Датум почетка: 01.03.2013.


2. „Мега електрик“ а.д. Бања Лука
Постројење: МХЕ Велика Јасеница
Рјешење: 01-153-10/14/Р-82-103 и 01-153-13/14/Р-27-296
Инсталисана снага (MW): 0,65
Планирана годишња производња (GWh): 1,5
Датум почетка: 16.04.2014.


3. „Отеша“ мале електране д.о.о. Фоча
Постројење: МХЕ Отеша Б-О-2
Рјешење: 01-273-5/14/Р-85-163
Инсталисана снага (MW): 0,99
Планирана годишња производња (GWh): 4,51
Датум почетка: 16.06.2014.


4. „E-промет“ д.о.о за Котор Варош
Постројење: МХЕ Грабовичка ријека
Рјешење:
01-273-5/14/Р-85-163
Инсталисана снага (MW): 0,79
Планирана годишња производња (GWh): 2,99
Датум почетка: 21.07.2014.


5. „Мега електрик“ а.д. Лакташи
Постројење: МХЕ Жежеља
Рјешење: 01-323-15/15/Р-110-93

01-323-10/15/Р-110-120

01-323-13/15/Р-27-298
Инсталисана снага (MW): 0,30
Планирана годишња производња (GWh): 0,52
Датум почетка: 16.07.2015.


6. Мала хидроелектана „Отоке 1“ Пиљић Славко с.п. Шипово
Постројење: МХЕ Отоке 1
Рјешење: 01-186-10/16/Р-10-131
Инсталисана снага (MW): 0,03
Планирана годишња производња (GWh): 0,15
Датум почетка: 01.05.2016.


7. „Крупица мале хидроелектране“ д.о.о. Фоча
Постројење: МХЕ БК2
Рјешење: 01-498-7/16/Р-28-306
Инсталисана снага (MW): 0,25
Планирана годишња производња (GWh): 1,35
Датум почетка: 16.03.2017.


8. „Електро-Јована“ д.о.о. Милићи
Постројење: МХЕ Јована
Рјешење: 01-175-10/17/Р-46-112
Инсталисана снага (MW): 0,94
Планирана годишња производња (GWh): 3,34
Датум почетка: 25.05.2017.


9. МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електро Добој“а.д. Добој
Постројење: МХЕ Пакленица
Рјешење: 01-372-6/17/Р-53-190
Инсталисана снага (MW): 0,25
Планирана годишња производња (GWh): 1,00
Датум почетка: 01.08.2017.


10. „ZEMX“ д.о.о. Сребреница
Постројење: МХЕ Штедрић
Рјешење: 01-30-5/18/Р-69-20
Инсталисана снага (MW): 0,85
Планирана годишња производња (GWh): 3,52
Датум почетка: 01.03.2018.


11. „Тесла“ д.о.о. Модрича
Постројење: МХЕ Црквина
Рјешење: 01-44-8/18/Р-70-32
Инсталисана снага (MW): 0,25
Планирана годишња производња (GWh): 0,97
Датум почетка: 01.03.2018.


12. „MEGA ELEKTRIK“ а.д. Лакташи
Постројење: МХЕ Жираја II
Рјешење: 01-131-8/18/Р-74-76
Инсталисана снага (MW): 0,89
Планирана годишња производња (GWh): 2,4
Датум почетка: 30.03.2018.


13. „Страјко – Инжењеринг“ д.о.о. Требиње
Постројење: МХЕ Чемерно
Рјешење: 01-195-5/18/Р-77-98
Инсталисана снага (MW): 0,20
Планирана годишња производња (GWh): 0,86
Датум почетка: 01.06.2018.


14. „ETA Energy“ д.о.о. Зворник
Постројење: МХЕ Испод Кушлата
Рјешење: 01-304-5/18/R-85-165
Инсталисана снага (MW): 0,98
Планирана годишња производња (GWh): 6,50
Датум почетка: 28.06.2018.


15. „БУК“ Источно Сарајево
Постројење: МХЕ Подивич
Рјешење: 01-218-5/19/Р-113-126
Инсталисана снага (MW): 0,995
Планирана годишња производња (GWh): 4,75
Датум почетка: 15.06.2019.


16. „Pure Energy“ д.о.о. Котор Варош
Постројење: МХЕ Крушево брдо
Рјешење: 01-177-4/19/Р-115-143
Инсталисана снага (MW): 0,265
Планирана годишња производња (GWh): 1,4895
Датум почетка: 01.07.2019.


17. „Green Energy-R“ д.о.о. Братунац
Постројење: МХЕ Млечва
Рјешење: 01-508-6/18/Р-115-144
Инсталисана снага (MW): 0,2499
Планирана годишња производња (GWh): 1,655
Датум почетка: 16.08.2019.


18. „Green Energy-R“ д.о.о. Братунац
Постројење: МХЕ Грабовица
Рјешење: 01-508-6/18/Р-115-144
Инсталисана снага (MW): 0,2499
Планирана годишња производња (GWh): 1,655
Датум почетка: 16.08.2019.


19. „ГМ ЕНЕРГИЈА“ Теслић
Постројење: МХЕ Студена 2
Рјешење: 01-457-6/18/Р-111-112
Инсталисана снага (MW): 0,249
Планирана годишња производња (GWh): 1,035
Датум почетка: 15.06.2019.


20. „ЕЛИНГ МХЕ“ д.о.о. Теслић
Постројење: МХЕ Студена
Рјешење: 01-281-7/19/Р-123-222
Инсталисана снага (MW): 0,99
Планирана годишња производња (GWh): 3,77
Датум почетка:


21.“ДСМ ЕЛЕКТРУС“ д.о.о. Котор Варош
Постројење: МХЕ “ Демићка “
Рјешење: 01-343-5/19/Р-123-223
Инсталисана снага (MW): 0,249
Планирана годишња производња (GWh): 0,9015
Датум почетка: –

1. „Бобар-Таубингер електрик“ д.о.о. Брод на Дрини, Фоча
Постројење: МХЕ Бистрица Б-5а
Рјешење:01-120-9/12/Р-27-292

01-120-6/12
Инсталисана снага (MW): 3,93
Планирана годишња производња (GWh): 7,00
Датум почетка: 01.04.2012.


2. Друштво са ограниченом одговорношћу „Елинг мале хидроелектране“ Теслић
Постројење: МХЕ Дивич
Рјешење: 01-115-13/12 и 01-115-18/12/Р-27-295
Инсталисана снага (MW): 2,28
Планирана годишња производња (GWh): 4,43
Датум почетка: 01.07.2012.


3. „ЕРС“ мале хидроелектране д.о.о. за производњу и дистрибуцију електричне енергије Бања Лука
Постројење: МХЕ Сућеска Р-С-1 и Р-С-2
Рјешење: 01-357-12/12/Р-27-292

01-357-6/12
Инсталисана снага (MW): 3,03
Планирана годишња производња (GWh): 5,63
Датум почетка: 01.08.2012.


4. „ЕХЕ“ друштво за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука
Постројење: МХЕ Новаковићи
Рјешење: 01-59-8/13/Р-57-16
Инсталисана снага (MW): 5,77
Планирана годишња производња (GWh): 18,50
Датум почетка: 01.03.2013.


5. „Елинг мале хидроелектране“ д.о.о. Теслић
Постројење: МХЕ Иломска
Рјешење: 01-497-7/17/Р-66-300
Инсталисана снага (MW): 4,95
Планирана годишња производња (GWh): 15,95
Датум почетка: 01.05.2015.


6. „Хидроинвест“ д.о.о. Рогатица
Постројење: МХЕ Устипрача
Рјешење: 01-512-22/15/Р-82-141
Инсталисана снага (MW): 6,90
Планирана годишња производња (GWh): 34,95
Датум почетка: 16.12.2015.


7. „ЕХЕ“ друштво за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука
Постројење: МХЕ Запеће
Рјешење: 01-79-6/16/Р-4-55
Инсталисана снага (MW): 3,88
Планирана годишња производња (GWh): 14,94
Датум почетка: 01.04.2016.


8. „ЕРС“ – МП а.д. Требиње, ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Постројење: „Месићи Нова“
Рјешење: 01-352-13/16/Р-20-214
Инсталисана снага (MW): 4,90
Планирана годишња производња (GWh): 23,90
Датум почетка: 01.08.2016.


9. „Страјко“ д.о.о. Требиње
Постројење: МХЕ „До“
Рјешење: 01-529-10/16/Р-29-314
Инсталисана снага (MW): 2,00
Планирана годишња производња (GWh): 8,99
Датум почетка: 01.11.2016.


10. Електрос д.о.о. Бања Лука
Постројење: МХЕ Говза
Рјешење: 01-254-12/17/Р-77-97
Инсталисана снага (MW): 4,98
Планирана годишња производња (GWh): 22,45
Датум почетка: 15.05.2017.


11. „Петрол Хидроенергија“ д.о.о. Теслић
Постројење: МХЕ Јелеч
Рјешење: 01-174-5/18/Р-75-82
Инсталисана снага (MW): 4,80
Планирана годишња производња (GWh): 17,95
Датум почетка: 30.03.2018.


12. „Хидроинвест“ д.о.о. Рогатица
Постројење: МХЕ Дуб
Рјешење: 01-254-5/18/Р-81-135
Инсталисана снага (MW): 9,40
Планирана годишња производња (GWh): 43,66
Датум почетка: 03.06.2018.


13. Л.С.Б. електране д.о.о. Бања Лука
Постројење: МХЕ Медна
Рјешење: 01-263-5/18/Р-83-146
Инсталисана снага (MW): 4,90
Планирана годишња производња (GWh): 20,99
Датум почетка: 16.06.2018.


14. МХ ЕРС МП а.д. Требиње, ЕД Пале а.д. Пале
Постројење: ХЕ Богатићи Нова
Рјешење: 01-469-5/18/Р-100-298
Инсталисана снага (MW): 9,96
Планирана годишња производња (GWh): 29,19*
Датум почетка: 15.01.2019.

*Планирана годишња производња 29,19 GWh је дио укупна планиране производње који се односи на планирану производњу која је предмет подстицаја у Републици Српској, као што је наведено у овом рјешењу о одобрењу права на подстицај.


15. МХ ЕРС МП а.д. Требиње, ЗП ХЕВ а.д. Мркоњић Град
Постројење: МХЕ Бочац 2
Рјешење: 01-72-6/19/Р-103-28
Инсталисана снага (MW): 10,00
Планирана годишња производња (GWh): 41,20
Датум почетка: 01.03.2019.

1. “FRATELLO TRADE“ а.д. Бања Лука
Постројење: МСЕ Фратело 1
Рјешење: 01-447-16/13/Р-84-155

01-447-13/13/Р-77-26
Инсталисана снага (kW): 42,50
Планирана годишња производња (kWh): 43.500*
Датум почетка: 01.03.2014.


2. „Ауто ин“ д.о.о. Прњавор
Постројење: МСЕ Прњавор 1
Рјешење: 01-457-11/13/Р-84-154

01-457-8/13/Р-77-17
Инсталисана снага (kW): 26,88
Планирана годишња производња (kWh): 27.300*
Датум почетка: 01.03.2014.


3. “Titanium power“ д.о.о. Козарска Дубица
Постројење: МСЕ Солар 1
Рјешење: 01-564-11/13/Р-84-153

01-564-5/13/Р-77-18
Инсталисана снага (kW): 49,80
Планирана годишња производња (kWh): 62.700*
Датум почетка: 01.03.2014.


4. „Turn Key Project“ д.о.о. Горње Црњелово, Бијељина
Постројење: МСЕ Црњелово 1
Рјешење: 01-58-15/14/Р-81-76
Инсталисана снага (kW): 10,12
Планирана годишња производња (kWh): 11.800
Датум почетка: 01.03.2014.


5. Висока школа „Banja Luka College“ Бања Лука
Постројење: МСЕ BLC
Рјешење: 01-140-15/14/Р-84-152

01-140-10/14/Р-82-99
Инсталисана снага (kW): 20,00
Планирана годишња производња (kWh): 21.500*
Датум почетка: 16.04.2014.


6. Висока школа „Banja Luka College“ Бања Лука
Постројење: МСЕ Гламочани
Рјешење:01-158-10/14/Р-84-157

01-158-8/14/R-82-102
Инсталисана снага (kW): 10,00
Планирана годишња производња (kWh): 8.400*
Датум почетка: 16.04.2014.


7. “Нестро петрол“ а.д. Бања Лука
Постројење: МСЕ БС Борик
Рјешење: 01-196-15/14/Р-84-158

01-196-10/14/Р-83-118
Инсталисана снага (kW): 12,50
Планирана годишња производња (kWh): 14.000*
Датум почетка: 28.04.2014.


8. „САНТИНГ“ д.о.о. Пале
Постројење: МСЕ Сантинг 1
Рјешење: 01-214-5/14/Р-83-119
Инсталисана снага (kW): 49,68
Планирана годишња производња (kWh): 57.542
Датум почетка: 28.04.2014.


9. „САНТИНГ“ д.о.о. Пале
Постројење: МСЕ Сантинг 2
Рјешење: 01-215-3/14/Р-83-120
Инсталисана снага (kW): 49,68
Планирана годишња производња (kWh): 57.542
Датум почетка: 28.04.2014.


10. “Titanium power“ д.о.о. Козарска Дубица
Постројење: МСЕ Солар 2
Рјешење: 01-388-10/14/Р-84-159

01-388-5/14/Р-90-248
Инсталисана снага (kW): 49,80
Планирана годишња производња (kWh): 44.900*
Датум почетка: 01.10.2014.


11. “Titanium power“ д.о.о. Козарска Дубица
Постројење: МСЕ Солар 3
Рјешење: 01-389-5/14/Р-84-160

01-389-3/14/Р-90-250
Инсталисана снага (kW): 49,80
Планирана годишња производња (kWh): 46.600*
Датум почетка: 01.10.2014.


12. „Мадра“ д.о.о. Челинац
Постројење: МСЕ Мадра 1
Рјешење: 01-516-12/14/Р-110-104

01-516-8/14/Р-99-339
Инсталисана снага (kW): 49,50
Планирана годишња производња (kWh): 48.300
Датум почетка: 01.04.2015.


13. „Мадра“ д.о.о. Челинац
Постројење: МСЕ Мадра 2
Рјешење: 01-517-5/14/Р-110-105

01-517-5/14/Р-99-340
Инсталисана снага (kW): 49,50
Планирана годишња производња (kWh): 48.300
Датум почетка: 01.04.2015.


14. С.п. „Соларна енергија – Мартић“ Дервента
Постројење: Соларна електрaна „Мартић“
Рјешење: 01-505-25/14/Р-110-96
01-505-22/14/Р-112-151
Инсталисана снага (kW): 8,39
Планирана годишња производња (kWh): 6.500
Датум почетка: 01.04.2015.


15. „ETMax“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Woll“
Рјешење: 01-588-11/14/Р-110-102

01-588-7/14/Р-103-46
Инсталисана снага (kW): 9,27
Планирана годишња производња (kWh): 10.600 kWh
Датум почетка: 16.04.2015.


16. „VERANO MOTORS“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ Верано
Рјешење: 01-154-9/15/Р-110-101

01-154-5/15/Р-104-56
Инсталисана снага (kW): 48,00
Планирана годишња производња (kWh): 47.900
Датум почетка: 01.05.2015.


17. РЕРС
Постројење: СЕ Брегови
Рјешење: 01-250-5/15/Р-106-74, нето мјерење
Инсталисана снага (kW): 20,00
Планирана годишња производња (kWh): 26.700
Датум почетка: 28.11.2014.


18. „059“ д.о.о. Билећа
Постројење: Фотонапонска-соларна електрана 37 kWp
Рјешење: 01-472-12/15/Р-110-103

01-472-8/15/Р-114-185
Инсталисана снага (kW): 37,00
Планирана годишња производња (kWh): 38.100
Датум почетка: 16.11.2015.


19. „БМБ ДЕЛТА“ д.о.о. Градишка
Постројење: МСЕ БМБ Делта
Рјешење: 01-121-5/16/Р-08-99
Инсталисана снага (kW): 50,00
Планирана годишња производња (kWh): 63.875
Датум почетка: 01.05.2016.


20. Месна индустрија „МИ – ТРИВАС“ д.о.о. Прњавор
Постројење: СЕ Тривас
Рјешење: 01-302-5/16/Р-16-169
Инсталисана снага (kW): 47,00
Планирана годишња производња (kWh): 65.000
Датум почетка: 16.06.2016.


21. „Тitanium Power“ д.о.о. Козарска Дубица
Постројење: МСЕ Солар 4
Рјешење: 01-369-8/16/Р-19-206
Инсталисана снага (kW): 50,00
Планирана годишња производња (kWh): 62.000
Датум почетка: 28.06.2016.


22. „Тitanium Power“ д.о.о. Козарска Дубица
Постројење: МСЕ Солар 5
Рјешење: 01-370-5/16/Р-19-207
Инсталисана снага (kW): 50,00
Планирана годишња производња (kWh): 62.000
Датум почетка: 28.06.2016.


23. „Солар 1“ д.о.о. Билећа
Постројење: МСЕ Солар 2
Рјешење: 01-67-5/18/Р-70-33
Инсталисана снага (kW): 47,7
Планирана годишња производња (kWh): 72.500
Датум почетка: 01.03.2018.


24. „Солар 1“ д.о.о. Билећа
Постројење: МСЕ Солар 3
Рјешење: 01-68-4/18/Р-70-34
Инсталисана снага (kW): 47,7
Планирана годишња производња (kWh): 72.500
Датум почетка: 01.03.2018.


25. Висока школа „Banja Luka College“ Бања Лука
Постројење: MСE BLC 2
Рјешење: 01-426-7/18/Р-97-272
Инсталисана снага (kW): 10
Планирана годишња производња (kWh): 12.500
Датум почетка: 01.03.2019.


26. МХ „ЕРС“ а.д. Требиње, ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
Постројење: МСЕ „Електро Добој – Теслић“
Рјешење: 01-284-4/19/Р-119-186Инсталисана снага (kW): 48
Планирана годишња производња (kWh): 51.865
Датум почетка: 25.08.2019.


27.Друштвo за грађевинарство, трговину и услуге, експорт импорт „ПАВИЋЕВИЋ“ д.о.о. Требиње
Постројење: Мала соларна електрана „Павићевић 1“
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња (kWh): 72.500
Рјешење: 01-357-5/19/Р-125-237
Датум почетка: –


28.Друштвo за грађевинарство, трговину и услуге, експорт импорт „ПАВИЋЕВИЋ“ д.о.о. Требиње
Постројење: Мала соларна електрана „Павићевић 2“
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња (kWh): 72.500
Рјешење: 01-358-3/19/Р-125-238
Датум почетка: –


29. „Alpha Group“ д.о.о. Билећа
Постројење: Соларна електрана „Тркља 1“
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња (kWh): 72.500
Рјешење: 01-360-4/19/Р-125-239
Датум почетка: –


30. „Alpha Group“ д.о.о. Билећа
„Alpha Group“ д.о.о. Билећа
Постројење: Соларна електрана „Тркља 2“
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња (kWh): 72.500
Рјешење: 01-359-6/19/Р-125-240
Датум почетка: –

* Након извршене нормализације

1. „Рафинерија уља „Модрича“ а.д. Модрича
Постројење: ФНЕ „Рафинерија уља Модрича“
Рјешење: 01-634-11/13/Р-84-156

01-634-7/13/Р-77-27
Инсталисана снага (kW): 110,25
Планирана годишња производња (kWh): 127.900*
Датум почетка: 01.03.2014.


2. „Тесла“ д.о.о. Модрича
Постројење: МСЕ „Тесла 1“
Рјешење: 01-518-14/14/Р-110-100

01-518-5/14/Р-99-337
Инсталисана снага (kW): 120
Планирана годишња производња (kWh): 130.900
Датум почетка: 01.04.2015.


3. „Тесла“ д.о.о. Модрича
Постројење: МСЕ „Тесла 2“
Рјешење: 01-519-3/14/Р-99-338
Инсталисана снага (kW): 122,4
Планирана годишња производња (kWh): 140.000
Датум почетка: 01.04.2015.


4. „Бесједа“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Новаковић“
Рјешење: 01-96-12/15/Р-110-98

01-96-8/15/Р-102-32
Инсталисана снага (kW): 247,86
Планирана годишња производња (kWh): 275.000
Датум почетка: 01.04.2015.


5. „МП Фарм“ д.о.о. Пале
Постројење: МСЕ „Подграб 1“
Рјешење: 01-71-8/17/Р-110-106

01-71-5/16/Р-38-35
Инсталисана снага (kW): 249,56
Планирана годишња производња (kWh): 200.500
Датум почетка: 01.04.2015.


6. “Џунгла“ д.о.о. Добој
Постројење: МСЕ „Џунгла“
Рјешење: 01-189-9/15/Р-110-94

01-189-5/15/Р-104-57
Инсталисана снага (kW): 188,5
Планирана годишња производња (kWh): 178.100
Датум почетка: 01.05.2015.


7. „Солар 1“ д.о.о. Билећа
Постројење: МСЕ „Солар 1“
Рјешење: 01-310-12/15/Р-110-99

01-310-8/15/Р-110-119
Инсталисана снага (kW): 249,6
Планирана годишња производња (kWh): 328.000
Датум почетка: 26.06.2015.


8. „МPM Energy“ д.о.о. Трн, Лакташи
Постројење: МСЕ „Неутрон 1“
Рјешење: 01-351-9/15/Р-110-97

01-351-5/15/Р-110-118
Инсталисана снага (kW): 180
Планирана годишња производња (kWh): 167.100
Датум почетка: 26.06.2015.


9. “FRATELLO TRADE“ а.д. Бања Лука
Постројење: MSE „Фратело 2“
Рјешење: 01-316-13/15/Р-110-95

01-316-9/15/Р-110-117
Инсталисана снага (kW): 105
Планирана годишња производња (kWh): 108.000
Датум почетка: 26.06.2015.


10. „Енергана“ д.о.о.
Постројење: СЕ „Турменти 1“
Рјешење: 01-596-8/15/Р-02-4
Инсталисана снага (kW): 248,4
Планирана годишња производња (kWh): 355.043
Датум почетка: 16.02.2016.


11. „Енергана“ д.о.о.Требиње
Постројење: СЕ „Турменти 2“
Рјешење: 01-597-4/15/Р-02-5
Инсталисана снага (kW): 248,4
Планирана годишња производња (kWh): 355.043
Датум почетка: 16.02.2016.


12. „МАДРА“ д.о.о. Челинац
Постројење: МСЕ Атлантик
Рјешење: 01-316-2/19/Р-121-203
Инсталисана снага (kW): 156
Планирана годишња производња (kWh): 190.000
Датум почетка: 01.05.2016.


13. „Енергана“ д.о.о. Требиње
Постројење: СЕ „Турменти 3“
Рјешење: 01-324-5/16/Р-17-185
Инсталисана снага (kW): 248,4
Планирана годишња производња (kWh): 355.043
Датум почетка: 16.06.2016.


14. „Енергана“ д.о.о. Требиње
Постројење: СЕ „Турменти 4“
Рјешење: 01-325-3/16/Р-17-186
Инсталисана снага (kW): 248,4
Планирана годишња производња (kWh): 355.043
Датум почетка: 16.06.2016.


15. МХ „ЕРС“ МП АД Требиње, ЗП „РиТЕ Угљевик“ АД Угљевик
Постројење: МСЕ „Угљевик“
Рјешење: 01-378-13/16/R-32-342
Инсталисана снага (kW): 240
Планирана годишња производња (kWh): 330.000
Датум почетка: 10.06.2016.


16. „АЛТА“ д.о.о. Прњавор
Постројење: МСЕ „Дервента 1“
Рјешење: 01-266-5/17/Р-46-113
Инсталисана снага (kW): 245
Планирана годишња производња (kWh): 364.000
Датум почетка: 25.05.2017.


17. „EIB Internationale“ a.д. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Рамићи“
Рјешење: 01-234-5/17/Р-47-130
Инсталисана снага (kW): 156
Планирана годишња производња (kWh): 198.875
Датум почетка: 25.05.2017.


18. Столарија Подроманија д.о.о.Соколац
Постројење: МСЕ „Подроманија 2“
Рјешење: 01-278-5/17/Р-47-131
Инсталисана снага (kW): 240
Планирана годишња производња (kWh): 262.900
Датум почетка: 25.05.2017.


19. Столарија Подроманија д.о.о. Соколац
Постројење: МСЕ „Подроманија 3“
Рјешење: 01-279-3/17/Р-47-132
Инсталисана снага (kW): 240
Планирана годишња производња (kWh): 262.900
Датум почетка: 25.05.2017.


20. Тесла д.о.о. Модрича
Постројење: СЕ „Тесла 3“
Рјешење: 01-393-9/16/Р-23-249
Инсталисана снага (kW): 78
Планирана годишња производња (kWh): 95.800
Датум почетка: 16.09.2016.


21. „Солар Торич“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Торич 1“
Рјешење: 01-85-5/19/Р-104-32
Инсталисана снага (kW): 247
Планирана годишња производња (kWh): 362.500
Датум почетка: 01.03.2019.


22. „ППА“ д.о.о. за производњуи трговину Бања Лука
Постројење: МСЕ „Торич 2“
Рјешење: 01-243-4/19/Р-115-146
Инсталисана снага (kW): 167,2
Планирана годишња производња (kWh): 243.000
Датум почетка: 01.08.2019.

23. „Монтинг енергетика“ д.о.о. Требиње
Постројењe: МСЕ „МЕ-Солар“
Рјешење: 01-352-7/18/Р-92-221
Инсталисана снага (kW): 249,6
Планирана годишња производња (kWh): 362.500
Датум почетка: –
* Након извршене нормализације

1. „ППА“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: СЕ „Инцел“
Рјешење: 01-411-8/17/Р-59-235
Инсталисана снага (kW): 330
Планирана годишња производња (kWh): 430.000
Датум почетка: 01.11.2017.


2. Творница обуће „Спортек“ д.о.о. Котор Варош
Постројење: МСЕ „Спортек“
Рјешење: 01-20-6/18/Р-68-14
Инсталисана снага (kW): 973,5
Планирана годишња производња (kWh): 979.445
Датум почетка: 15.02.2018.


3. „ППА“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: СЕ „Инцел 2“
Рјешење: 01-311-6/18/Р-90-198 и 01-311-9/18/Р-121-204
Инсталисана снага (kW): 254,4
Планирана годишња производња (kWh): 300.000
Датум почетка: 23.08.2018.


4. „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари
Постројење: МСЕ „ЕФТ Солар“
Рјешење:01-277-4/19/Р-119-185Инсталисана снага (kW): 405,44
Планирана годишња производња (kWh): 480.000
Датум почетка: 20.08.2019.

1. „Топлана“ а.д.Приједор
Постројење: Когенеративно производно постројење на биомасу „Нова топлана“
Рјешење: 01-528-6/16/R-29-313
Инсталисана снага (MW): 0,25
Планирана годишња производња (kWh): 1.960.000
Датум почетка: 27.10.2016.


2. „ФАГУС“ д.о.о. Котор Варош
Постројењe: Когенеративно постројење на биомасу „Фагус“
Рјешење: 01-274-16/18/Р-112-120
Инсталисана снага (kW): 820
Планирана годишња прозводња (kWh): 6.438.000
Датум почетка: –

1. „GOLD-MG“ д.о.о. за производњу и трговину Доњи Жабар
Постројење: БЕ „Buffalo Energy Gold-MG“
Рјешење: 01-467-8/16/Р-24-269
Инсталисана снага (MW): 0,99
Планирана годишња производња (kWh): 8.270.000
Датум почетка: 24.06.2016.

Copyright © 2019