REERS

Производна постројења која су остварила право на подстицај

1. „Мега електрик“ а.д. Лакташи
Постројење: МХЕ Жираја
Рјешење: 01-102-11/13/Р-58-21 и 01-102-16/13/Р-27-297

Право на премију за електричну енергију продату на тржишту:

01-514-2/22/Р-52-364
Инсталисана снага (MW): 0,41
Планирана годишња производња (GWh): 1,75
Датум почетка: 01.03.2013.


2. „Мега електрик“ а.д. Бања Лука
Постројење: МХЕ Велика Јасеница
Рјешење: 01-153-10/14/Р-82-103 и 01-153-13/14/Р-27-296

Право на премију за електричну енергију продату на тржишту:

01-514-3/22/Р-52-365
Инсталисана снага (MW): 0,65
Планирана годишња производња (GWh): 1,5
Датум почетка: 16.04.2014.


3. „Отеша“ мале електране д.о.о. Фоча
Постројење: МХЕ Отеша Б-О-2
Рјешење: 01-273-5/14/Р-85-163

Право на премију за електричну енергију продату на тржишту:

01-467-2/22/Р-47-275
Инсталисана снага (MW): 0,99
Планирана годишња производња (GWh): 4,51
Датум почетка: 16.06.2014.


4. „E-промет“ д.о.о за Котор Варош
Постројење: МХЕ Грабовичка ријека
Рјешење:
01-273-5/14/Р-85-163

01-315-12/14/Р-93-228

01-167-2/23/Р-64-37
Инсталисана снага (MW): 0,79
Планирана годишња производња (GWh): 1,84
Датум почетка: 21.07.2014.


5. „Мега електрик“ а.д. Лакташи
Постројење: МХЕ Жежеља
Рјешење: 01-323-15/15/Р-110-93

01-323-10/15/Р-110-120

01-323-13/15/Р-27-298
01-323-15/15/Р-110-93

Право на премију за електричну енергију продату на тржишту:

01-514-5/22/Р-52-367
Инсталисана снага (MW): 0,30
Планирана годишња производња (GWh): 0,52
Датум почетка: 16.07.2015.


6. Мала хидроелектана „Отоке 1“ Пиљић Славко с.п. Шипово
Постројење: МХЕ Отоке 1
Рјешење: 01-186-10/16/Р-10-131

01-186-14/16/Р-146-139

01-691-3/21/Р-43-242

01-453-6/24/Р-96-589 након реконструкције

инсталисане снаге на агрегату број 1 од 32 kW, повећане уградњом додатног генератора број 2 од 80 kW,

право на обавезан откуп укупно планиране нето произведене електричне енергије по гарантованој откупној цијени за 600.000 kWh
Датум почетка:


7. „Крупица мале хидроелектране“ д.о.о. Фоча
Постројење: МХЕ БК2
Рјешење:01-126-6/17/Р-38-33
01-126-9/17/Р-135-14
01-126-12/17/R-137-39

Право на премију за електричну енергију продату на тржишту:

01-469-2/22/Р-47-276
Инсталисана снага (MW): 0,25
Планирана годишња производња (GWh): 1,35
Датум почетка: 16.03.2017.


8. „Електро-Јована“ д.о.о. Милићи
Постројење: МХЕ Јована
Рјешење: 01-175-10/17/Р-46-112

Рјешење о укидању Рјешења о подстицају:

01-175-14/17/Р-61-5
Инсталисана снага (MW): 0,94
Планирана годишња производња (GWh): 3,34
Датум почетка: 25.05.2017.


9. МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електро Добој“а.д. Добој
Постројење: МХЕ Пакленица
Рјешење: 01-372-6/17/Р-53-190
01-372-9/17/Р-12-316
Инсталисана снага (MW): 0,245
Планирана годишња производња (GWh):0,99
Датум почетка: 01.08.2017.


10. „ZEMX“ д.о.о. Сребреница
Постројење: МХЕ Штедрић
Рјешење: 01-30-5/18/Р-69-20

Рјешење о укидању Рјешења о подстицају:

01-30-9/18/Р-49-335

Инсталисана снага (MW): 0,85
Планирана годишња производња (GWh): 3,52
Датум почетка: 01.03.2018.


11.  „МХЕ – Тесла“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МХЕ Црквина
Рјешење: 01-44-8/18/Р-70-32

01-44-12/18/Р-48-303

01-588-2/22/R-59-456

Инсталисана снага (MW): 0,25
Планирана годишња производња (GWh): 0,97
Датум почетка: 01.03.2018.


12. „MEGA ELEKTRIK“ а.д. Лакташи
Постројење: МХЕ Жираја II
Рјешење:01-131-8/18/R-74-76
01-131-11/18/Р-11-303

Право на премију за електричну енергију продату на тржишту:

01-514-4/22/Р-52-366
Инсталисана снага (MW): 0,89
Планирана годишња производња (GWh): 2,4
Датум почетка: 30.03.2018.


13. „Страјко – Инжењеринг“ д.о.о. Требиње
Постројење: МХЕ Чемерно
Рјешење: 01-195-5/18/Р-77-98

Право на премију за електричну енергију продату на тржишту:

01-471-2/22/Р-47-282
Инсталисана снага (MW): 0,20
Планирана годишња производња (GWh): 0,86
Датум почетка: 01.06.2018.


14. „ETA Energy“ д.о.о. Зворник
Постројење: МХЕ Испод Кушлата
Рјешење: 01-304-5/18/R-85-165

01-270-2/23/Р-66-70
Инсталисана снага (MW): 0,98
Планирана годишња производња (GWh): 6,50
Датум почетка: 28.06.2018.


15. „БУК“ Источно Сарајево
Постројење: МХЕ Подивич
Рјешење: 01-218-5/19/Р-113-126

Право на премију за електричну енергију продату на тржишту:

01-497-2/22/Р-50-346
Инсталисана снага (MW): 0,995
Планирана годишња производња (GWh): 4,75
Датум почетка: 15.06.2019.


16. „Pure Energy“ д.о.о. Котор Варош
Постројење: МХЕ Крушево брдо
Рјешење: 01-177-4/19/Р-115-143
Инсталисана снага (MW): 0,265
Планирана годишња производња (GWh): 1,4895
Датум почетка: 01.07.2019.


17. „Green Energy-R“ д.о.о. Братунац
Постројење: МХЕ Млечва
Рјешење: 01-508-6/18/Р-115-144

Промјена врсте права на подстицај за производњу електричне енергије

01-218-2/23/P-65-51
Инсталисана снага (MW): 0,2499
Планирана годишња производња (GWh): 1,655
Датум почетка: 16.08.2019.


18. „Green Energy-R“ д.о.о. Братунац
Постројење: МХЕ Грабовица
Рјешење: 01-508-6/18/Р-115-144

Промјена врсте права на подстицај за производњу електричне енергије

01-215-2/23/P-65-48
Инсталисана снага (MW): 0,2499
Планирана годишња производња (GWh): 1,655
Датум почетка: 16.08.2019.


19. „ГМ ЕНЕРГИЈА“ Теслић
Постројење: МХЕ Студена 2
Рјешење: 01-457-6/18/Р-111-112

Рјешење о укидању Рјешења о подстицају:

01-457-10/18/Р-45-257
Инсталисана снага (MW): 0,249
Планирана годишња производња (GWh): 1,035
Датум почетка: 15.06.2019.


20. „ЕЛИНГ МХЕ“ д.о.о. Теслић
Постројење: МХЕ Студена
Рјешење: 01-281-7/19/Р-123-222

Рјешење о укидању Рјешења о подстицају:

01-281-10/19/Р-45-256
Инсталисана снага (MW): 0,99
Планирана годишња производња (GWh): 3,77
Датум почетка: 25.10.2019.


21.“ДСМ ЕЛЕКТРУС“ д.о.о. Котор Варош
Постројење: МХЕ „Демићка“
Рјешење: 01-343-5/19/Р-123-223

Право на премију за електричну енергију продату на тржишту

01-576-2/22/Р-57-430
Инсталисана снага (MW): 0,249
Планирана годишња производња (GWh): 0,9015
Датум почетка: 25.10.2019.


22.“Страјко инжењеринг“ д.о.о. Требиње
Постројење: МХЕ Клобучарица
Рјешење:01-188-4/20/Р-140-65

Право на премију за електричну енергију продату на тржишту:

01-472-2/22/Р-47-283
Инсталисана снага (MW): 0,2475
Планирана годишња производња (GWh): 1,387
Датум почетка: 15.04.2020.


23. “SETTE ENERGY“ д.о.о. Градишка
Постројење: Мала хидролектрана “Ситонија“’
Рјешење: 01-245-5/20/Р-146-141
Инсталисана снага (МW): 0,249
Планирана годишња производња (GWh): 0,9015
Датум почетка: 15.07.2020.


24. “SETTE ENERGY“ д.о.о. Градишка
Постројење: Мала хидролектрана “Голубача“
Рјешење: 01-246-5/20/Р-146-142
Инсталисана снага (МW): 0,249
Планирана годишња производња (GWh): 0,9015
Датум почетка: 15.07.2020.


25. „Енергија воде“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: Мала хидроелектрана „Стопани 2“
Рјешење: 01-292-6/20/Р-150-198

01-589-2/22/R-59-457
Инсталисана снага (МW): 0,249
Планирана годишња производња (GWh): 0,97
Датум почетка:01.09.2020.


26.“ZEMX“ д.о.о. Сребреница
Постројење: МХЕ „Штедрић 1“
Рјешење:01-153-4/21/Р-170-109

Рјешење о укидању Рјешења о подстицају:

01-153-5/21/Р-49-336
Инсталисана снага (MW): 0,895
Планирана годишња производња (GWh): 3,52
Датум почетка: 01.03.2018.


27. „САС“ д.о.о. Прибој
Постројење: МХЕ „Крупац“
Рјешење: 01-242-4/21/P-174-156

Рјешење о укидању Рјешења о подстицају:

01-242-9/21/Р-47-277

Инсталисана снага (MW): 0,99
Планирана годишња производња (GWh): 5,603
Датум почетка: 01.04.2021.


28. „Credo Invest RS“ друштвo са ограниченом одговорношћу Бања Лука
Постројење: МХЕ „Прелив“,
Рјешење:01-212-7/21/Р-4/246

Рјешење о укидању Рјешења о подстицају:

01-212-13/21/Р-48-304
Инсталисана снага (MW): 0,249
Планирана годишња производња (GWh):1,1,70
Датум почетка: 01.07.2021.


29. „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град
Постројење: МХЕ „Кућна турбина“,
Рјешење:01-382-4/21/Р-7-252
Инсталисана снага (MW): 0,56
Планирана годишња производња (GWh): 4,19
Датум почетка: 30.06.2021.


30. „Green Energy – R”  д.о.о. Братунац
Постројење: Мала хидроелектрана „Зелени Јадар”
Рјешење: 01-4-4/21/Р-18-378
01-4-8/21/Р-81-242

Инсталисана снага (МW): 0,249
Планирана годишња производња (GWh): 0,97
Датум почетка: 01.12.2021.


31. „Energreen“ д.о.о. Вишеград
Постројење: МХЕ „Јабланица“
Рјешење:

01-350-5/22/Р-37-186
Инсталисана снага (МW):0,95
Планирана годишња производња (GWh): 4,18
Датум почетка: –

1. „Бобар-Таубингер електрик“ д.о.о. Брод на Дрини, Фоча
Постројење: МХЕ Бистрица Б-5а
Рјешење:01-120-9/12/Р-27-292

01-120-6/12

Право на премију за електричну енергију продату на тржишту:

01-120-13/12/Р-49-338
Инсталисана снага (MW): 3,93
Планирана годишња производња (GWh): 7,00
Датум почетка: 01.04.2012.


2. Друштво са ограниченом одговорношћу „Елинг мале хидроелектране“ Теслић
Постројење: МХЕ Дивич
Рјешење: 01-115-13/12 и 01-115-18/12/Р-27-295
01-115-21/12/Р-163-317

Рјешење о укидању Рјешења о подстицају:

01-115-24/12/Р-45-254
Инсталисана снага (MW): 1,264
Планирана годишња производња (GWh): 2,45
Датум почетка: 01.07.2012.


3. „ЕРС“ мале хидроелектране д.о.о. за производњу и дистрибуцију електричне енергије Бања Лука
Постројење: МХЕ Сућеска Р-С-1 и Р-С-2
Рјешење: 01-357-12/12/Р-27-292

01-357-6/12

01-523-2/22/Р-53-382
Инсталисана снага (MW): 3,03
Планирана годишња производња (GWh): 5,63
Датум почетка: 01.08.2012.


4. „ЕХЕ“ друштво за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука
Постројење: МХЕ Новаковићи
Рјешење: 01-59-8/13/Р-57-16

Право на премију за електричну енергију продату на тржишту

01-501-6/22/Р-57-435
Инсталисана снага (MW): 5,77
Планирана годишња производња (GWh): 18,50
Датум почетка: 01.03.2013.


5. „Елинг мале хидроелектране“ д.о.о. Теслић
Постројење: МХЕ Иломска
Рјешење: 01-497-7/17/Р-66-300

Рјешење о укидању Рјешења о подстицају:

01-497-14/17/Р-45-255

Инсталисана снага (MW): 4,95
Планирана годишња производња (GWh): 15,95
Датум почетка: 01.05.2015.


6. „Хидроинвест“ д.о.о. Рогатица
Постројење: МХЕ Устипрача
Рјешење: 01-512-22/15/Р-82-141

Право на премију за електричну енергију продату на тржишту:

01-493-2/22/Р-49-341
Инсталисана снага (MW): 6,90
Планирана годишња производња (GWh): 34,95
Датум почетка: 16.12.2015.


7. „ЕХЕ“ друштво за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука
Постројење: МХЕ Запеће
Рјешење: 01-79-6/16/Р-4-55

01-79-10/16/Р-146-138

Право на премију за електричну енергију продату на тржишту

01-499-7/22/Р-57-434
Инсталисана снага (MW): 3,88
Планирана годишња производња (GWh): 14,94
Датум почетка: 01.04.2016.


8. „OИЕ БиМ“ д.о.о. Пале
Постројење: „Месићи Нова“
Рјешење: 01-293-2/22/Р-44-248

01-593-2/24/Р-97-610
Инсталисана снага (MW): 4,90
Планирана годишња производња (GWh): 23,90
Датум почетка: 01.08.2016.


9. „Страјко“ д.о.о. Требиње
Постројење: МХЕ „До“
Рјешење: 01-529-10/16/Р-29-314

Право на премију за електричну енергију продату на тржишту:

01-529-15/16/Р-49-339

Инсталисана снага (MW): 2,00
Планирана годишња производња (GWh): 8,99
Датум почетка: 01.11.2016.


10. Електрос д.о.о. Бања Лука
Постројење: МХЕ Говза
Рјешење: 01-254-12/17/Р-77-97
01-254-17/17/Р-12-315

Право на премију за електричну енергију продату на тржишту:

01-510-2/22/Р-52-362
Инсталисана снага (MW): 4,98
Планирана годишња производња (GWh): 16,01
Датум почетка: 15.05.2017.


11. „Петрол Хидроенергија“ д.о.о. Теслић
Постројење: МХЕ Јелеч
Рјешење: 01-174-5/18/Р-75-82

Рјешење о укидању Рјешења о подстицају

01-174-9/18/Р-57-431
Инсталисана снага (MW): 4,80
Планирана годишња производња (GWh): 17,95
Датум почетка: 30.03.2018.


12. „Хидроинвест“ д.о.о. Рогатица
Постројење: МХЕ Дуб
Рјешење: 01-254-5/18/Р-81-135

Право на премију за електричну енергију продату на тржишту:

01-494-2/22/Р-49-342
Инсталисана снага (MW): 9,40
Планирана годишња производња (GWh): 43,66
Датум почетка: 03.06.2018.


13. „ЕХЕ“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МХЕ Медна
Рјешење: 01-228-2/20/Р-147-157

Право на премију за електричну енергију продату на тржишту

01-500-6/22/Р-57-436
Инсталисана снага (MW): 4,90
Планирана годишња производња (GWh): 18,4
Датум почетка: 16.06.2018.


14. „OИЕ БиМ“ д.о.о. Пале
Постројење: ХЕ Богатићи Нова
Рјешење: 01-292-7/22/Р-44-247

01-592-2/24/Р-97-609
Инсталисана снага (MW): 9,96
Планирана годишња производња (GWh): 29,19*
Датум почетка: 15.01.2019.


15. МХ ЕРС МП а.д. Требиње, ЗП ХЕВ а.д. Мркоњић Град
Постројење: МХЕ Бочац 2
Рјешење: 01-72-6/19/Р-103-28
Инсталисана снага (MW): 10,00
Планирана годишња производња (GWh): 41,20
Датум почетка: 01.03.2019.


16. “БББ“ д.о.о. Шипово
Постројење: Мала хидролектрана „Главица“
Рјешење: 01-255-4/20/Р-146-143

01-520-2/22/Р-53-381
Инсталисана снага (МW): 1,626
Планирана годишња производња (GWh): 9,4525
Датум почетка: 15.07.2020.


17. „Green Energy“’ д.о.о. Пале  
Постројење: МХЕ „Миљацка“
Рјешење: 01-6-4/21/Р-168-21

01-6-8/21/Р-36-163

Рјешење о укидању Рјешења о подстицају:

01-6-8/21/Р-36-163
Инсталисана снага (МW): 2,124
Планирана годишња производња (GWh): 7,49
Датум почетка: 01.02.2021.


 

*Планирана годишња производња 29,19 GWh је дио укупна планиране производње који се односи на планирану производњу која је предмет подстицаја у Републици Српској, као што је наведено у овом рјешењу о одобрењу права на подстицај.

1. “FRATELLO TRADE“ а.д. Бања Лука
Постројење: МСЕ Фратело 1
Рјешење: 01-447-16/13/Р-84-155

01-447-13/13/Р-77-26
Инсталисана снага (kW): 42,50
Планирана годишња производња (kWh): 43.500*
Датум почетка: 01.03.2014.


2. „Ауто ин“ д.о.о. Прњавор
Постројење: МСЕ Прњавор 1
Рјешење: 01-457-11/13/Р-84-154

01-457-8/13/Р-77-17
Инсталисана снага (kW): 26,88
Планирана годишња производња (kWh): 27.300*
Датум почетка: 01.03.2014.


3. “Titanium power“ д.о.о. Козарска Дубица
Постројење: МСЕ Солар 1
Рјешење: 01-564-11/13/Р-84-153

01-564-5/13/Р-77-18
Инсталисана снага (kW): 49,80
Планирана годишња производња (kWh): 62.700*
Датум почетка: 01.03.2014.


4. „Turn Key Project“ д.о.о. Горње Црњелово, Бијељина
Постројење: МСЕ Црњелово 1
Рјешење: 01-58-15/14/Р-81-76
Инсталисана снага (kW): 10,12
Планирана годишња производња (kWh): 11.800
Датум почетка: 01.03.2014.


5. Висока школа „Banja Luka College“ Бања Лука
Постројење: МСЕ BLC
Рјешење: 01-140-15/14/Р-84-152

01-140-10/14/Р-82-99
Инсталисана снага (kW): 20,00
Планирана годишња производња (kWh): 21.500*
Датум почетка: 16.04.2014.


6. Висока школа „Banja Luka College“ Бања Лука
Постројење: МСЕ Гламочани
Рјешење:01-158-10/14/Р-84-157

01-158-8/14/R-82-102
Инсталисана снага (kW): 10,00
Планирана годишња производња (kWh): 8.400*
Датум почетка: 16.04.2014.


7. “Нестро петрол“ а.д. Бања Лука
Постројење: МСЕ БС Борик
Рјешење: 01-196-15/14/Р-84-158

01-196-10/14/Р-83-118
Инсталисана снага (kW): 12,50
Планирана годишња производња (kWh): 14.000*
Датум почетка: 28.04.2014.


8. „САНТИНГ“ д.о.о. Пале
Постројење: МСЕ Сантинг 1
Рјешење: 01-214-5/14/Р-83-119
Инсталисана снага (kW): 49,68
Планирана годишња производња (kWh): 57.542
Датум почетка: 28.04.2014.


9. „САНТИНГ“ д.о.о. Пале
Постројење: МСЕ Сантинг 2
Рјешење: 01-215-3/14/Р-83-120
Инсталисана снага (kW): 49,68
Планирана годишња производња (kWh): 57.542
Датум почетка: 28.04.2014.


10. “Titanium power“ д.о.о. Козарска Дубица
Постројење: МСЕ Солар 2
Рјешење: 01-388-10/14/Р-84-159

01-388-5/14/Р-90-248
Инсталисана снага (kW): 49,80
Планирана годишња производња (kWh): 44.900*
Датум почетка: 01.10.2014.


11. “Titanium power“ д.о.о. Козарска Дубица
Постројење: МСЕ Солар 3
Рјешење: 01-389-5/14/Р-84-160

01-389-3/14/Р-90-250
Инсталисана снага (kW): 49,80
Планирана годишња производња (kWh): 46.600*
Датум почетка: 01.10.2014.


12. „Мадра“ д.о.о. Челинац
Постројење: МСЕ Мадра 1
Рјешење: 01-516-12/14/Р-110-104

01-516-8/14/Р-99-339
Инсталисана снага (kW): 49,50
Планирана годишња производња (kWh): 48.300
Датум почетка: 01.04.2015.


13. „Мадра“ д.о.о. Челинац
Постројење: МСЕ Мадра 2
Рјешење: 01-517-5/14/Р-110-105

01-517-5/14/Р-99-340
Инсталисана снага (kW): 49,50
Планирана годишња производња (kWh): 48.300
Датум почетка: 01.04.2015.


14. С.п. „Соларна енергија – Мартић“ Дервента
Постројење: Соларна електрaна „Мартић“
Рјешење: 01-505-25/14/Р-110-96
01-505-22/14/Р-112-151
Инсталисана снага (kW): 8,39
Планирана годишња производња (kWh): 6.500
Датум почетка: 01.04.2015.


15. „ETMax“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Woll“
Рјешење: 01-588-11/14/Р-110-102

01-588-7/14/Р-103-46
Инсталисана снага (kW): 9,27
Планирана годишња производња (kWh): 10.600 kWh
Датум почетка: 16.04.2015.


16. „VERANO MOTORS“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ Верано
Рјешење: 01-154-9/15/Р-110-101

01-154-5/15/Р-104-56
Инсталисана снага (kW): 48,00
Планирана годишња производња (kWh): 47.900
Датум почетка: 01.05.2015.


17. РЕРС
Постројење: СЕ Брегови
Рјешење: 01-250-5/15/Р-106-74, нето мјерење
Инсталисана снага (kW): 20,00
Планирана годишња производња (kWh): 26.700
Датум почетка: 28.11.2014.


18. „059“ д.о.о. Билећа
Постројење: Фотонапонска-соларна електрана 37 kWp
Рјешење: 01-472-12/15/Р-110-103

01-472-8/15/Р-114-185
Инсталисана снага (kW): 37,00
Планирана годишња производња (kWh): 38.100
Датум почетка: 16.11.2015.


19. „БМБ ДЕЛТА“ д.о.о. Градишка
Постројење: МСЕ БМБ Делта
Рјешење: 01-121-5/16/Р-08-99

01-121-9/16/Р-142-95
Инсталисана снага (kW): 50,00
Планирана годишња производња (kWh): 63.875
Датум почетка: 01.05.2016.


20. Месна индустрија „МИ – ТРИВАС“ д.о.о. Прњавор
Постројење: СЕ Тривас
Рјешење: 01-302-5/16/Р-16-169

01-302-9/16/Р-142-99
Инсталисана снага (kW): 47,00
Планирана годишња производња (kWh): 65.000
Датум почетка: 16.06.2016.


21. „Тitanium Power“ д.о.о. Козарска Дубица
Постројење: МСЕ Солар 4
Рјешење: 01-369-8/16/Р-19-206

01-369-12/16/Р-142-96
Инсталисана снага (kW): 50,00
Планирана годишња производња (kWh): 62.000
Датум почетка: 28.06.2016.


22. „Тitanium Power“ д.о.о. Козарска Дубица
Постројење: МСЕ Солар 5
Рјешење: 01-370-5/16/Р-19-207

01-370-7/16/Р-142-97
Инсталисана снага (kW): 50,00
Планирана годишња производња (kWh): 62.000
Датум почетка: 28.06.2016.


23. „Солар 1“ д.о.о. Билећа
Постројење: МСЕ Солар 2
Рјешење: 01-67-5/18/Р-70-33
Инсталисана снага (kW): 47,7
Планирана годишња производња (kWh): 72.500
Датум почетка: 01.03.2018.


24. „Солар 1“ д.о.о. Билећа
Постројење: МСЕ Солар 3
Рјешење: 01-68-4/18/Р-70-34
Инсталисана снага (kW): 47,7
Планирана годишња производња (kWh): 72.500
Датум почетка: 01.03.2018.


25. Висока школа „Banja Luka College“ Бања Лука
Постројење: MСE BLC 2
Рјешење: 01-426-7/18/Р-97-272
Инсталисана снага (kW): 10
Планирана годишња производња (kWh): 12.500
Датум почетка: 01.03.2019.


26. МХ „ЕРС“ а.д. Требиње, ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
Постројење: МСЕ „Електро Добој – Теслић“
Рјешење: 01-284-4/19/Р-119-186Инсталисана снага (kW): 48
Планирана годишња производња (kWh): 51.865
Датум почетка: 25.08.2019.


27.Друштвo за грађевинарство, трговину и услуге, експорт импорт „ПАВИЋЕВИЋ“ д.о.о. Требиње
Постројење: Мала соларна електрана „Павићевић 1“
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња (kWh): 72.500
Рјешење: 01-357-5/19/Р-125-237
Датум почетка: 1.11.2019.


28.Друштвo за грађевинарство, трговину и услуге, експорт импорт „ПАВИЋЕВИЋ“ д.о.о. Требиње
Постројење: Мала соларна електрана „Павићевић 2“
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња (kWh): 72.500
Рјешење: 01-358-3/19/Р-125-238
Датум почетка: 1.11.2019.


29. „Alpha Group“ д.о.о. Билећа
Постројење: Соларна електрана „Тркља 1“
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња (kWh): 72.500
Рјешење: 01-360-4/19/Р-125-239
Датум почетка: 1.11.2019.


30. „Alpha Group“ д.о.о. Билећа
„Alpha Group“ д.о.о. Билећа
Постројење: Соларна електрана „Тркља 2“
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња (kWh): 72.500
Рјешење: 01-359-6/19/Р-125-240
Датум почетка: 1.11.2019.


31. „Сан Франциско“ д.о.о. Билећа
Постројење: МСЕ „Билећанка 1“
Рјешење: 01-418-4/19/Р-129-279
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња(kWh): 65.000
Датум почетка: 23.12.2019.


32. „Сан Франциско“ д.о.о. Билећа
Постројење: МСЕ „Билећанка 2“
Рјешење: 01-419-3/19/Р-129-280
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња(kWh): 65.000
Датум почетка: 23.12.2019.


33. „Табаковић“ д.o.o. за производњу, промет и услуге, Билећа
Постројење: МСЕ „Торич 3“
Рјешење: 01-442-4/19/Р-130-295
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња(kWh): 65.000
Датум почетка: 27.12.2019.


34. „Metering Solutions“ д.o.o. за производњу, трговину и консалтинг, Бања Лука
Постројење: СЕ „МС Солар 1“
Рјешење: 01-443-4/19/Р-130-296
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња(kWh): 65.000
Датум почетка: 27.12.2019.


35. „Metering Solutions“ д.o.o. за производњу, трговину и консалтинг, Бања Лука
Постројење: СЕ „МС Солар 2“
Рјешење: 01-444-3/19/Р-130-297
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња(kWh): 65.000
Датум почетка: 27.12.2019.


36. „ЛУЧ-ИНВЕСТ“ д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ „Солар 4“
Рјешење: 01-473-4/19/Р-133-321
01-389-2/21/р-14-339
Инсталисана снага (kW): 49,725
Планирана годишња производња(kWh): 65.000
Датум почетка: 31.12.2019.


37. „ЕТМах“  д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Билећа 1“
Рјешење: 01-483-4/19/Р-133-322
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња(kWh): 65.000
Датум почетка: 31.12.2019.


38. „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Билећа 2“
Рјешење: 01-484-3/19/Р-133-323
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња(kWh): 65.000
Датум почетка: 31.12.2019.


39. „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Билећа 3“
Рјешење: 01-485-3/19/Р-133-324
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња(kWh): 65.000
Датум почетка: 31.12.2019.


40. „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Билећа 4“
Рјешење:01-486-3/19/Р-133-325
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња(kWh): 65.000
Датум почетка: 31.12.2019.


41. „Тромеђа СББ“ д.о.о. Челинац
Постројење: МСЕ „Тромеђа 1“
Рјешење:01-489-3/19/Р-137-34
Инсталисана снага (кW): 49,5
Планирана годишња производња (кWh): 60.000
Датум почетка: 15.03.2020.


42. „Тромеђа СББ“ д.о.о. Челинац
Постројење: МСЕ „Тромеђа 2“
Рјешење: 01-490-4/19/Р-137-35
Инсталисана снага (кW): 49,5
Планирана годишња производња (кWh): 60.000
Датум почетка: 15.03.2020.


43. „Beverly Hills“ Марко Продановић с.п. Билећа 
Постројење: МСЕ „Влахиња 1“
Рјешење: 01-312-4/20/Р-153-227
01-241-2/23/Р-67-80
Инсталисана снага (kW): 49
Планирана годишња производња(kWh): 65.000
Датум почетка:01.10.2020.


44. „Бесједа“ д.о.о.
Постројење: МСЕ „Бесједа 1“
Рјешење: 01-346-4/20/Р-153-228
Инсталисана снага (kW): 49,35
Планирана годишња производња(kWh): 64.000
Датум почетка:01.10.2020.


45. „Бесједа“ д.о.о.
Постројење: МСЕ „Бесједа 2“
Рјешење: 01-347-3/20/Р-153-229
Инсталисана снага (kW): 49,35
Планирана годишња производња(kWh): 64.000
Датум почетка:01.10.2020.


46. „СОЛАРИ ГОЛИЈАНИН“ Гојко Голијанин с.п. Невесиње 
Постројење: МСЕ „Касарна  1“
Рјешење: 01-390-5/20/Р-156-258
Инсталисана снага (kW): 49,35
Планирана годишња производња(kWh): 57.300
Датум почетка: 02.11.2020.


47. „ППА“ д.о.о. за производњу и трговину Бања  Лука  
Постројење: МСЕ „Дијамант 2“
Рјешење: 01-382-6/20/Р-157-269
Инсталисана снага (kW): 49,35
Планирана годишња производња(kWh): 64.000
Датум почетка: 02.11.2020.


48. „ППА“ д.о.о. за производњу и трговину Бања  Лука  
Постројење: МСЕ „Дијамант 3“
Рјешење: 01-383-5/20/Р-157-270
Инсталисана снага (kW): 49,35
Планирана годишња производња(kWh): 64.000
Датум почетка: 02.11.2020.


49. „ЕКО-ПЛАН“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Будисавље 2“
Рјешење:01-392-6/20/Р-159-289
Инсталисана снага (kW): 44,10
Планирана годишња производња(kWh): 51.200
Датум почетка: 20.11.2020.


50. „Консалтинг за стратешку околину и енергију“ д.о.о. Бања Лука  
Постројење: МСЕ „SEECO 1“
Рјешење: 01-402-6/20/Р-159-284
Инсталисана снага (kW): 49,725
Планирана годишња производња(kWh): 64.000
Датум почетка: 26.11.2020.


51. „Консалтинг за стратешку околину и енергију“ д.о.о. Бања Лука   
Постројење: МСЕ „SEECO 2“
Рјешење: 01-403-5/20/Р-159-285
Инсталисана снага (kW): 49,725
Планирана годишња производња(kWh): 64.000
Датум почетка:26.11.2020.


52. „Консалтинг за стратешку околину и енергију“ д.о.о. Бања Лука 
Постројење: МСЕ „SEECO 3“
Рјешење: 01-404-5/20/Р-159-286
Инсталисана снага (kW): 49,725
Планирана годишња производња(kWh): 64.000
Датум почетка: 26.11.2020.


53. „Производња готових металних производа „МБ ИНОКС“ Марко Бошњак
Постројење: МСЕ „Инокс“
Рјешење: 01-413-6/20/Р-161-303
Инсталисана снага (kW): 46,20
Планирана годишња производња(kWh): 60.000
Датум почетка: 08.12.2020.


54. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ „Херц 1“
Рјешење: 01-414-6/20/Р-161-304
Инсталисана снага (kW): 49,35
Планирана годишња производња(kWh): 64.000
Датум почетка: 08.12.2020.


55. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ „Херц 2“
Рјешење: 01-415-5/20/Р-161-305
Инсталисана снага (kW): 46,2
Планирана годишња производња(kWh): 60.000
Датум почетка: 08.12.2020.


56. Друштво за грађевинарство, трговину и услуге, експорт импорт „ПАВИЋЕВИЋ“ д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ „Павићевић 3“
Рјешење:01-443-6/20/Р-164-324
Инсталисана снага (kW): 49,35
Планирана годишња производња(kWh): 64.000
Датум почетка: 29.12.2020.


57. Занатска радња – брента „СТЈЕПИЋ“ Винко Стјепић с.п. Пукиш
Постројење: МСЕ „Стјепић“
Рјешење: 01-447-6/20/Р-166-352
Инсталисана снага (kW): 49,35
Планирана годишња производња(kWh): 55.000
Датум почетка: 31.12.2020.


58. Јавнa здравственa установи Дом здравља „Свети Лука“ Билећа
Постројење: Соларна електрана Дом здравља „Свети Лука“ Билећа
Рјешење: 01-400-4/21/Р-9-277
Инсталисана снага (kW): 46,68
Планирана годишња производња(kWh): 57.300
Датум почетка: 28.05.2020.


59. Подносилац захтјева: „Хидраулика-флекс“ д.о.о. Лакташи
Постројење: МСЕ „ Хидраулика-флекс 1“
Рјешење: 01-501-4/21/Р-16-355
Инсталисана снага (kW): 50 kW
Планирана годишња производња: 54.590 kWh
Датум почетка:01.11.2021.


60. Подносилац захтјева: „Хидраулика-флекс“ д.о.о. Лакташи
Постројење: МСЕ „ Хидраулика-флекс 2“
Рјешење: 01-502-2/21/Р-16-356
Инсталисана снага (kW): 50 kW
Планирана годишња производња: 54.590 kWh
Датум почетка:01.11.2021.


61. Подносилац захтјева: „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „ЕТМах 3“
Рјешење: 01-290-3/22/Р-36-159
Инсталисана снага (kW): 49,4 kW
Планирана годишња производња: 60.000 kWh
Датум почетка:15.6.2022.


62. Подносилац захтјева: „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „ЕТМах 4“
Рјешење: 01-291-3/22/Р-36-160
Инсталисана снага (kW): 49,4 kW
Планирана годишња производња: 60.000 kWh
Датум почетка:15.6.2022.
* Након извршене нормализације


63. „Тесла” д.о.о. Модрича
Постројење: МСЕ „Тесла 4“
Рјешење: 01-366-3/21/P-40-218
Инсталисана снага (kW): 48,51 kW
Планирана годишња производња: 60.000 kWh
Датум почетка:30.6.2022.


64. Раденко Куљић с.п. „Фарадејев кавез“  Билећа
Постројење: МСЕ Влахиња 2
Рјешење: 01-437-5/24/Р-94-518
Инсталисана снага (kW): 49,2 kW
Планирана годишња производња: 70.000 kWh
Датум почетка:


65. „КОНСТРУКТОР-ИНЖИЊЕРИНГ” д.о.о. Билећа
Постројење: МСЕ „Подтухор 3“
Рјешење:01-531-4/24/Р-98-646
Инсталисана снага (kW): 49,5 kW
Планирана годишња производња: 69.000 kWh
Датум почетка:

1. „Рафинерија уља „Модрича“ а.д. Модрича
Постројење: ФНЕ „Рафинерија уља Модрича“
Рјешење: 01-634-11/13/Р-84-156

01-634-7/13/Р-77-27
Инсталисана снага (kW): 110,25
Планирана годишња производња (kWh): 127.900*
Датум почетка: 01.03.2014.


2. „Тесла“ д.о.о. Модрича
Постројење: МСЕ „Тесла 1“
Рјешење: 01-518-14/14/Р-110-100

01-518-5/14/Р-99-337
Инсталисана снага (kW): 120
Планирана годишња производња (kWh): 130.900
Датум почетка: 01.04.2015.


3. „Тесла“ д.о.о. Модрича
Постројење: МСЕ „Тесла 2“
Рјешење: 01-519-3/14/Р-99-338
Инсталисана снага (kW): 122,4
Планирана годишња производња (kWh): 140.000
Датум почетка: 01.04.2015.


4. „Бесједа“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Новаковић“
Рјешење: 01-96-12/15/Р-110-98

01-96-8/15/Р-102-32
Инсталисана снага (kW): 247,86
Планирана годишња производња (kWh): 275.000
Датум почетка: 01.04.2015.


5. „МП Фарм“ д.о.о. Пале
Постројење: МСЕ „Подграб 1“
Рјешење: 01-71-8/17/Р-110-106

01-71-5/16/Р-38-35
Инсталисана снага (kW): 249,56
Планирана годишња производња (kWh): 200.500
Датум почетка: 01.04.2015.


6. “Џунгла“ д.о.о. Добој
Постројење: МСЕ „Џунгла“
Рјешење: 01-189-9/15/Р-110-94

01-189-5/15/Р-104-57
Инсталисана снага (kW): 188,5
Планирана годишња производња (kWh): 178.100
Датум почетка: 01.05.2015.


7. „Солар 1“ д.о.о. Билећа
Постројење: МСЕ „Солар 1“
Рјешење: 01-310-12/15/Р-110-99

01-310-8/15/Р-110-119
Инсталисана снага (kW): 249,6
Планирана годишња производња (kWh): 328.000
Датум почетка: 26.06.2015.


8. „МPM Energy“ д.о.о. Трн, Лакташи
Постројење: МСЕ „Неутрон 1“
Рјешење: 01-351-9/15/Р-110-97

01-351-5/15/Р-110-118
Инсталисана снага (kW): 180
Планирана годишња производња (kWh): 167.100
Датум почетка: 26.06.2015.


9. “FRATELLO TRADE“ а.д. Бања Лука
Постројење: MSE „Фратело 2“
Рјешење: 01-316-13/15/Р-110-95

01-316-9/15/Р-110-117
Инсталисана снага (kW): 105
Планирана годишња производња (kWh): 108.000
Датум почетка: 26.06.2015.


10. „Енергана“ д.о.о.
Постројење: СЕ „Турменти 1“
Рјешење: 01-596-8/15/Р-02-4

Право на премију за електричну енергију продату на тржишту:

01-595-3/22/R-59-452
Инсталисана снага (kW): 248,4
Планирана годишња производња (kWh): 355.043
Датум почетка: 16.02.2016.


11. „Енергана“ д.о.о.Требиње
Постројење: СЕ „Турменти 2“
Рјешење: 01-597-4/15/Р-02-5

Право на премију за електричну енергију продату на тржишту:

01-596-2/22/R-59-453
Инсталисана снага (kW): 248,4
Планирана годишња производња (kWh): 355.043
Датум почетка: 16.02.2016.


12. „МАДРА“ д.о.о. Челинац
Постројење: МСЕ Атлантик
Рјешење: 01-316-2/19/Р-121-203

01-316-7/19/Р-142-94
Инсталисана снага (kW): 156
Планирана годишња производња (kWh): 190.000
Датум почетка: 01.05.2016.


13. „Енергана“ д.о.о. Требиње
Постројење: СЕ „Турменти 3“
Рјешење: 01-324-5/16/Р-17-185