REERS

Обавјештење за јавност о поднесеном захтјеву за пренос и издавање сертификата за МХЕ „Отоке 1”

30.06.2022.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за пренос и издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану „Отоке 1″…

Обавјештење о комплетности за МХЕ „Отоке 1” (ћирилица)

Обавјештење о комплетности за МХЕ „Отоке 1” (латиница)

Copyright © 2024