REERS

Obavještenje o utvrđivanju Nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača

20.02.2019.

Broj: 01-103-2/19
Datum: 20.02.2019.

Na osnovu člana 39. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10), člana 19. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10) i člana 9. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 70/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je, na 103. redovnoj sjednici, održanoj 20.02.2019. godine, utvrdila Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača (u daljem tekstu: Nacrt Pravilnika).

U postupku javnog razmatranja Nacrta Pravilnika, Regulatorna komisija će održati opštu raspravu u Trebinju, dana 05.03.2019. godine, u prostorijama Regulatorne komisije, sa početkom u 11.00 časova.

Osnovni razlog za izmjene i dopune ovog pravilnika je preciziranje pojedinih odredbi Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 117/14) u cilju utvrđivanja vremenskog ograničenja prava na rezervno snabdjevanje i efikasnijeg provođenja ovog pravilnika.

Nacrt Pravilnika, kao i obrazloženje uz Nacrt Pravilnika stavljeni su na raspolaganje javnosti na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije www.reers.ba. Zainteresovana lica mogu dostaviti komentare u pisanoj formi na Nacrt Pravilnika, putem pošte, na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, ulica Kraljice Jelene Anžujske 7, 89101 Trebinje, faksom na broj 059-272-430 ili na elektronsku adresu: „regulator@reers.ba“, najkasnije do 07.03.2019. godine.

Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2024