REERS

Obavještenje o utvrđivanju Nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o podsticanju proizvodnje el. energije iz OIE i u efikasnoj kogeneraciji

15.04.2019.
Regulatorna komsija za energetiku Republike Srpske je na 110. redovnoj sjednici, održanoj 15. aprila 2019. godine, u Trebinju, utvrdila Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji…
Na osnovu člana člana 19. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće:
OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST
Regulatorna komsija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je na 110. redovnoj sjednici, održanoj 15. aprila 2019. godine, u Trebinju, utvrdila Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Pravilnik).
Osnovni razlog za donošenje ovog pravilnika je usaglašavanje sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske broj 26/19).
Nacrt Pravilnika, kao i obrazloženje uz Nacrt Pravilnika stavljeni su na raspolaganje javnosti na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije www.reers.ba. Zainteresovana lica mogu dostaviti komentare u pisanoj formi na nacrt Pravilnika, putem pošte na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, ulica Kraljice Jelene Anžujske 7, 89 101 Trebinje, faksom na broj 059-272-430 ili na elektronsku poštu: „regulator@reers.ba“, najkasnije do 23. aprila 2019. godine.
Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.
Broj: 01-207-1/19
15. april 2019. godine
Trebinje
Predsjednik
Vladislav Vladičić
Copyright © 2022