REERS

Обавјештење о утврђивању Нацрта Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији

28.10.2019.

Регулаторна комсија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, на 125. редовној сједници, оджаној 24. октобра 2019. године, у Требињу, утврдила Нацрт одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији…

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији (ћирилица)

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији (латиница)

Copyright © 2024