REERS

Obavještenje o utvrđivanju Nacrta odluke o izmjeni Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz OIE i u efikasnoj kogeneraciji

04.12.2020.

Regulatorna komsija za energetiku Republike Srpske je na 161. redovnoj sjednici, održanoj 3. decembra 2020. godine, u Trebinju, utvrdila Nacrt odluke o izmjeni Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji…

Obavještenje o utvrđivanju Nacrta odluke o izmjeni Odluke o visini GOC i premija za električnu energiju proizvedenu iz OIE i u efikasnoj kogeneraciji (ćirilica)

Obavještenje o utvrđivanju Nacrta odluke o izmjeni Odluke o visini GOC i premija za električnu energiju proizvedenu iz OIE i u efikasnoj kogeneraciji (latinica)

Copyright © 2024