REERS

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о измјени Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији

04.12.2020.

Регулаторна комсија за енергетику Републике Српске је на 161. редовној сједници, одржаној 3. децембра 2020. године, у Требињу, утврдила Нацрт одлуке о измјени Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикаснoj когенерацији…

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о измјени Одлуке о висини ГОЦ и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији (ћирилица)

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о измјени Одлуке о висини ГОЦ и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији (латиница)

Copyright © 2024