REERS

Obavještenje o utvrđivanju Nacrta dozvola za distribuciju električne energije – „Elektrodistribucija“ a.d. Pale, „Elektro – Hercegovina“ a.d. Trebinje i „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka

06.12.2019.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) zaprimila je zahtjeve za izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije podnosioca:

Obavještenje o utvrđivanju Nacrta dozvola za distribuciju električne energije – „Elektrodistribucija“ a.d. Pale, „Elektro – Hercegovina“ a.d. Trebinje i „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka (ćirilica)

Obavještenje o utvrđivanju Nacrta dozvola za distribuciju električne energije – „Elektrodistribucija“ a.d. Pale, „Elektro – Hercegovina“ a.d. Trebinje i „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka (latinica)

Copyright © 2024