REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука

28.09.2022.

„ETMax“ Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге, Бања Лука, поднијело је  Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за измјену дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије…

Обавјештење о утврђеном Нацрту Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енерегије – ЕТМах д.о.о. Бања Лука (латиница)

Обавјештење о утврђеном Нацрту Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енерегије – ЕТМах д.о.о. Бања Лука (ћирилица)

Copyright © 2024