REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње ее – „САС“ д.о.о. Прибој

21.05.2024.

Производно прометно услужно друштво са ограниченом одговорношћу “CАС“ д.о.о. Прибој, поднијело је 02.04.2024. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за измјену дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије…

Обавјештење о утврђеном Нацрту Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње ее – САС доо Прибој (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње ее – САС доо Прибој (латиница)

Copyright © 2024