REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ОИЕ“ Зворник

11.11.2022.

Друштво са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије“ Зворник, поднијело је 27.06.2022. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – ОИЕ Зворник (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – ОИЕ Зворник (латиница)

 

Copyright © 2024