REERS

Obavještenje o rješavanju spora – Žarko Glišić, Bijeljina

23.02.2024.

Na 89. redovnoj sjednici održanoj dana 22.02.2024. godine u Trebinju, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Glišić Žarka iz Dvorova, Grad Bijeljina, protiv MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina…

Obavještenje o rješavanju spora – Žarko Glišić, Bijeljina (latinica)

Obavještenje o rješavanju spora – Žarko Glišić, Bijeljina (ćirilica)

 

Copyright © 2024