REERS

Обавјештење о рјешавању спора – Весна Јосиповић, Бања Лука

05.09.2022.

На 47. редовној сједници одржаној дана 01.09.2022. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора Весне Јосиповић из Бање Луке, заступане по пуномоћнику Душку Ђурићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука…

Обавјештење о рјешавању спора – Весна Јосиповић, Бања Лука (ћирилица)

Обавјештење о рјешавању спора – Весна Јосиповић, Бања Лука (латиница)

 

Copyright © 2024