REERS

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – „ТЕА ПРОМЕСА“ д.о.о. Бања Лука

06.12.2019.

На 128. редовној сједници одржаној дана 05.12.2019. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора по захтјеву, привредног друштва „ТЕА ПРОМЕСА“ д.о.о. Бања Лука, заступаног по пуномоћнику Огњену Д. Ђурићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга “ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука…

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку- „ТЕА ПРОМЕСА“ доо Бања Лука (ћирилица)

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку_“ТЕА ПРОМЕСА“ доо Бања Лука (латиница)

Copyright © 2024