REERS

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Остоја Ждрња, Мркоњић Град

24.03.2021.

На 173. редовној сједници одржаној дана 23.03.2021. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), након разматрања захтјева за рјешавање спора Ждрња Остоје из Мркоњић Града, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, у вези са обрачуном утрошене електричне енергије, донијела је Закључак број 01-80-4/21/Р-173-147 о рјешавању овог спора у скраћеном поступку и утврдила нацрт рјешења овог спора.

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку, Остоја Ждрња (ћирилица)

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку, Остоја Ждрња (латиница)

Copyright © 2024