REERS

Обавјештење о рјешавању спора – Крајишник Петар, Прњавор

03.06.2024.

На 98. редовној сједници одржаној дана 31.05.2024. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), након разматрања захтјева за рјешавање спора Петра Крајишника из Прњавора, против МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње и МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука…

Обавјештење о рјешавању спора – Крајишник Петар, Прњавор (латиница)

Обавјештење о рјешавању спора – Крајишник Петар, Прњавор (ћирилица)

Copyright © 2024