REERS

Obavještenje o održavanju formalne rasprave – „DUGA KOMERC“ d.o.o. Sokolac

22.05.2023.

Dana 03.04.2022. godine, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) primila je žalbu privrednog društva „DUGA KOMERC“ d.o.o. SOKOLAC od 03.04.2023. godine…

Obavještenje o održavanju formalne rasprave – DUGA KOMERC d.o.o. Sokolac (latinica)

Obavještenje o održavanju formalne rasprave – DUGA KOMERC d.o.o. Sokolac (ćirilica)

Copyright © 2024