REERS

Obavještenje o rješavanju spora – Đurić Borka, Banja Luka

13.02.2020.

Na 135. redovnoj sjednici održanoj dana 07.02.2020. godine u Trebinju, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Đurić Borke iz Banje Luke, zastupane od strane dr Dalibora O. Pejakovića, advokata iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka…

Obavještenje o rješavanju spora – Đurić Borka, Banja Luka (ćirilica)

Obavještenje o rješavanju spora – Đurić Borka, Banja Luka (latinica)

Copyright © 2020