REERS

Obavještenje o razmatranju radnog materijala Tarifnog sistema za prodaju električne energije i korišćenje distributivne mreže

25.07.2022.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske  je, na 44. redovnoj sjednici, održanoj 21. jula 2022. godine, razmatrala radni materijal Tarifnog sistema za prodaju električne energije i korišćenje distributivne mreže …

Obavještenje o razmatranju radnog materijala Tarifnog sistema za prodaju električne energije i korišćenje distributivne mreže (ćirilica)

Obavještenje o razmatranju radnog materijala Tarifnog sistema za prodaju električne energije i korišćenje distributivne mreže (latinica)

Copyright © 2024