REERS

Obavještenje o prijemu zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje – „Solar 1“ d.o.o. Bileća

13.03.2019.

Broj: 01-129-5/19
Datum: 13.03.2019.

Na osnovu odredbi člana 31. stav 5. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće

O B A V J E Š T E NJ E Z A J A V N O S T

o prijemu zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije u solarnoj elektrani

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je od privrednog društva „Solar 1“ d.o.o. Bileća, Peka Pavlovića bb, Bileća primila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Solar 4“. Ovaj zahtjev je dopunjen 11. marta 2019. godine, kada je dostavljena nedostajuća dokumentacija. U dostavljenoj dokumentaciji navedeno je da se zahtjev odnosi na solarnu elektranu koja se gradi u opštini Bileća, na krovu postojećeg poslovnog objekta koje se nalazi na zemljištu označenom kao k.č. br. 2962/26 k.o. Bileća-Grad, Bileća, da je instalisana snaga postrojenja 49,5 kW, planirana godišnja proizvodnja 65.000 kWh, a da je planirani početak rada 31. decembar 2019. godine.

Regulatorna komisija razmotriće zahtjev i ukoliko su, u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15) i Pravilnikom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, ispunjeni propisani uslovi za dodjelu preliminarnog prava na podsticaj, na redovnoj sjednici će donijeti konačnu odluku o dodjeli preliminarnog prava na podsticaj u formi rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2024