REERS

Obavještenje o prijemu zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MSE „Sandić“

20.12.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je od podnosioca zahtjeva Dušana Sandić, sa adresom Vuka Karadžića 62A 5/13 Zvornik, primila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u proizvodnom postrojenju MSE Sandić…

Obavještenje o prijemu zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MSE Sandić (ćirilica)

Obavještenje o prijemu zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MSE Sandić (latinica)

Copyright © 2024