REERS

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Сандић“

20.12.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је од подносиоца захтјева Душана Сандић, са адресом Вука Караџића 62А 5/13 Зворник, примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МСЕ Сандић…

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ Сандић (ћирилица)

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ Сандић (латиница)

Copyright © 2024