REERS

Obavještenje o prijemu zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije – MSE „Pađeni 1“

11.11.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 29. oktobra 2021. godine od podnosioca zahtjeva „Mljekara Pađeni“ d.o.o. Plana, Bileća, primila zahtjev za odobrenje prava na podsticaj u vidu obaveznog otkupa po garantovanoj otkupnoj cijeni za električnu energiju koja će se proizvoditi u solarnoj elektrani MSE „Pađeni 1″…

Obavještenje o prijemu zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije – MSE Pađeni 1 (ćirilica)

Obavještenje o prijemu zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije – MSE Pađeni 1 (latinica)

Copyright © 2023