REERS

Obavještenje o prijemu zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – MSE „Elektro Doboj – Teslić“

21.02.2022.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 5. novembra 2021. godine od podnosioca zahtjeva Mješovitog holdinga „ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE“ Matično preduzeće a.d. Trebinje, Zavisno preduzeće „ELEKTRO DOBOJ“ akcionarsko društvo Doboj…

Obavještenje o prijemu zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – MSE Elektro Doboj – Teslić (ćirilica)

Obavještenje o prijemu zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – MSE Elektro Doboj – Teslić (latinica)

Copyright © 2024