REERS

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Жиљево 11“ и МСЕ „Жиљево 12“

05.06.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je 21. маја 2024. године од привредног друштва „FOODIN” д.о.о. Бања Лука примила захтјевe за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у малим соларним електранама „Жиљево 11“ и „Жиљево 12“…

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ Жиљево 11 и Жиљево 12 (латиница)

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ Жиљево 11 и Жиљево 12 (ћирилица)

Copyright © 2024