REERS

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Новаковић 1“ – МСЕ „Новаковић 15“

05.06.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je 22. априла 2024. године од Друштва са ограниченом одговорношћу „Новаковић енерго-траде“ за производњу, промет и услуге, Модрича, примила захтјеве, као и допуне захтјева од 8. и 21. маја 2024. године, за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у петнаест малих соларних електрана назива МСЕ „Новаковић 1“ до МСЕ „Новаковић 15“…

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ Новаковић 1 – Новаковић 15 (латиница) Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ Новаковић 1 – Новаковић 15 (ћирилица)

Copyright © 2024