REERS

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – ФЕ „TERMO ENERGY SOLAR 1“ – ФЕ „TERMO ENERGY SOLAR 20“

18.04.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je, дана 3. и 15. априла 2024. године, од привредног друштвa ТERMO ENERGY SOLAR д.о.о. Бања Лука, примила захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у 20 малих соларних електрана, назива Фотонапонска електрана „TERMO ENERGY SOLAR 1“ до Фотонапонска електрана „TERMO ENERGY SOLAR 20“…

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – ФЕ TERMO ENERGY SOLAR 1 – TERMO ENERGY SOLAR 20 (ћирилица)

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – ФЕ TERMO ENERGY SOLAR 1 – TERMO ENERGY SOLAR 20 (латиница)

Copyright © 2024