REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog Zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije – Kogenerativno postrojenje na biomasu „FAGUS“

17.09.2019.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske  je 1. avgusta 2019. godine primila zahtjev za odobrenje prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u Kogenerativnom postrojenju na biomasu „Fagus“ od privrednog društva „Fagus“ d.o.o. Kotor Varoš, Cara Dušana bb, Kotor Varoš…

Obavještenje o prijemu kompletnog Zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije – Kogenerativno postrojenje na biomasu FAGUS (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnog Zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije – Kogenerativno postrojenje na biomasu FAGUS (latinica)

Copyright © 2024