REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MHE „Štedrić 1“, „ZEMX“ d.o.o. Srebrenica

22.06.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 12. juna 2020. godine od privrednog društva „ZEMX“ d.o.o.  Srebrenica primila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u proizvodnom postrojenju MHE „Štedrić 1“…

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – ZEMX d.o.o. Srebrenica (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – ZEMX d.o.o. Srebrenica (latinica)

Copyright © 2022