REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije – MSE „Bravarija Pile 1“

23.12.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 4. decembra 2020. godine od privrednog društva „Bravarija Pile“ d.o.o. za proizvodnju i promet Trn-Laktaši primila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u proizvodnom postrojenju MSE „Bravarija Pile 1“…

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije – MSE Bravarija Pile 1 (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije – MSE Bravarija Pile 1 (latinica)

 

Copyright © 2024