REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – SFE „Tekstil Dijana“

27.08.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 21. jula 2021. godine od Proizvodno prometnog društva „Tekstil Dijana“ d.o.o. Srbac, sa adresom u Ulici 11. novembra bb u Srbcu, primila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u Solarnoj fotonaponskoj elektrani „Tekstil Dijana“…

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – SFE Tekstil Dijana (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – SFE Tekstil Dijana (latinica)

Copyright © 2022