REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije u MHE “Zeleni Jadar“

28.07.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 22. jula 2020. godine primila zahtjev privrednog društva „Green Energy – R“ d.o.o. Bratunac za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u Maloj hidroelektrani „Zeleni Jadar“…

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava napodsticaj proizvodnje električne enegije MHE Zeleni Jadar ĆIR

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije u MHE Zeleni Jadar LAT

Copyright © 2024