REERS

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Тесла 4“

11.11.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 29. октобра 2021. године од подносиоца захтјева „Тесла“ д.о.о. за трговину на велико и мало, увоз-извоз, инжењеринг и услуге, Модрича, примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени за електричну енергију која ће се производити у соларној електрани МСЕ „Тесла 4″…

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ Тесла 4 (ћирилица)

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ Тесла 4 (латиница)

Copyright © 2024