REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije – MHE „Vojskova“

12.07.2019.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 31. maja 2019. godine od privrednog društva „Hidro – Vojskova“ d.o.o. Krupa na Uni primila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u proizvodnom postrojenju MHE Vojskova…

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije – MHE „Vojskova“ (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije – MHE „Vojskova“ (latinica)

Copyright © 2024