REERS

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МХЕ „Војскова“

12.07.2019.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 31. маја 2019. године од привредног друштва „Хидро – Војскова“ д.о.о. Крупа на Уни примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МХЕ Војскова…

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МХЕ „Војскова“ (ћирилица)

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije – MHE „Vojskova“ (latinica)

Copyright © 2024