REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje el. energije u MHE „Krupac“

03.01.2019.

Broj: 01-505-3/18
Datum: 03.01.2019.

Na osnovu odredbi člana 31. stav 5. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije u hidroelektrani

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 27. decembra 2018. godine od privrednog društva „SAS“ d.o.o. Priboj primila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u Maloj hidroelektrani „Krupac“, a koja se gradi na rijeci Željeznici na teritoriji opštine Trnovo i Istočna Ilidža. Podnosilac zahtjeva je dopunio zahtjev 31. decembra 2018. godine, kada je dostavljena sva propisana dokumentacija i zahtjev kompletiran.

U obrascu zahtjeva je navedeno da je nominalna aktivna snaga proizvodnog postrojenja na pragu 990 kW, planirana godišnja neto proizvodnja 5.603.000 kWh, a planirani datum početka rada elektrane je 15. jul 2020. godine.

Regulatorna komisija razmotriće zahtjev i ukoliko su, u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15) i Pravilnikom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, ispunjeni propisani uslovi za dodjelu preliminarnog prava na podsticaj, na redovnoj sjednici će donijeti konačnu odluku o dodjeli preliminarnog prava na podsticaj u formi rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2022